Διαχειριστικές Εφαρμογές

 • Γενικά

  Συνήθως περισσότεροι από έναν περιοριστικοί παράγοντες συνέβαλαν και συμβάλλουν στην αλλαγή του μεγέθους και της κατανομής του πληθυσμού ενός είδους της άγριας πανίδας. Πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε διαχειριστικού σχεδίου, πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση του ενδιαιτήματος των ειδών της πανίδας. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνεται: α) εμπειρικά, σύμφωνα με τις γνώσεις του ειδικού στη διαχείριση άγριας […]

  Περισσότερα

 • Λειτουργία και κατασκευή της αυστραλιανής παγίδας

  Η αρπακτικότητα έγκειται στις άμεσες (θανάτωση) και έμμεσες (όχληση) επιδράσεις του άρπαγα στη λεία. Η διαχείριση της αρπακτικότητας σκοπεύει στη ρύθμισή της σε τέτοιο επίπεδο όπου θα διατηρείται η φύση και θα ικανοποιούνται οι ανάγκες του ανθρώπου. Η εξόντωση ή η μεγάλη μείωση των πληθυσμών των αρπάγων δεν πρέπει να επιχειρείται, τόσο στα πλαίσια της […]

  Περισσότερα

 • Βελτίωση ενδιαιτημάτων – η αποτελεσματική προσφορά για την πανίδα

    Στον αιώνα που πέρασε, η ήδη έντονα επηρεασμένη από τον άνθρωπο ελληνική φύση, υποβαθμίστηκε στο όνομα μιας ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε με λανθασμένο τρόπο. Αποτέλεσμα είναι η αναμενόμενη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων να είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ως φαινομενική, κάτι που αντιλαμβάνονται ακόμα περισσότερο οι εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων που ασχολούνται με το κυνήγι, […]

  Περισσότερα

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!