Εισαγωγή

O όρος άγρια πανίδα σημαίνει διαφορετικά πράγματα μεταξύ των ανθρώπων. Η σκέψη σε έναν φυσιολάτρη θα πάει στο θαλασσαετό και στην αρκούδα, ενώ σε έναν κυνηγό στον αγριόχοιρο και στην πέρδικα. Για έναν κτηνοτρόφο άγρια πανίδα μπορεί να σημαίνει η αλεπού και ο λύκος, ενώ για έναν γεωργό η καρακάξα και η πασχαλίτσα.

Οι επιστήμονες με τον όρο άγρια πανίδα εννοούσαν στην αρχή τα σπονδυλωτά, ενώ σήμερα αναφέρονται σε κάθε μέλος του ζωικού βασιλείου που δεν υπόκειται στον άμεσο έλεγχο του ανθρώπου. Ωστόσο η συντριπτική υπεροχή των προσπαθειών έρευνας και διαχείρισης, καθώς επίσης και η δημόσια προσοχή, έχουν αναγκάσει ώστε ο όρος άγρια πανίδα να εστιάζεται στα πτηνά και στα θηλαστικά. 

Τα είδη της άγριας πανίδας βρίσκονται στα ανώτερα επίπεδα της τροφικής πυραμίδας. Μεγαλύτερη αφθονία και περισσότερα είδη σε μια περιοχή δηλώνουν ένα παραγωγικό και υγιές οικοσύστημα. Η άγρια πανίδα και ο άνθρωπος είχαν και έχουν αλληλεπιδράσεις. Για τον άνθρωπο τα είδη της άγριας πανίδας:

  • έχουν πολιτιστική αξία (αντικείμενο τέχνης)    
  • έχουν επιστημονική σημασία
  • δημιουργούν οφέλη (οικοτουρισμός, θήρα, διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος)
  • μεταδίδουν ασθένειες
  • προκαλούν ζημιές (πτηνά στα αεροδρόμια, θανάτωση αγροτικών ζώων από άγρια σαρκοφάγα).

Από την άλλη κάποιες ανθρωπογενείς δραστηριότητες οδηγούν αρκετά είδη στην εξαφάνιση ή τη μείωση των πληθυσμών τους, στερώντας στις μελλοντικές γενεές την ομορφότερη κληρονομιά του πλανήτη.

Τα ανωτέρω θέματα αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης της διαχείρισης της άγριας πανίδας και αυτού του ιστότοπου. Πρώτιστος σκοπός είναι η διάχυση της επιστημονικής γνώσης προς μη-ειδικούς, μέσα από εκλαϊκευμένα άρθρα και πληροφορίες για τα είδη της πανίδας, τις ασθένειές τους και τη διαχείρισή τους. Επίσης αναφέρονται θεμελιώδεις γνώσεις για την επιστήμη και την έρευνα ενώ δίνονται παραδείγματα διαχειριστικών εφαρμογών στην Ελλάδα.

Ένας ειδικός μπορεί να βρει το πλήρες κείμενο επιστημονικών δημοσιεύσεων, κειμένων νομοθεσίας, να ενημερωθεί για πρόσφατες δημοσιεύσεις με μεγάλη διαχειριστική σημασία, συνέδρια και εξελίξεις. Το λεξικό όρων αποτελεί προσπάθεια συγκέντρωσης των όρων που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση της άγριας πανίδας και απόδοσής τους στην ελληνική γλώσσα.