Χρήστος Κ. Σώκος

Θέση: διδάκτορας άγριας πανίδας, ερευνητής και διαχειριστής σε θέματα άγριας πανίδας και θήρας, Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής & Θήρας, Υπουργείο Περιβάλλοντος

Επικοινωνία: ch.sokos@prv.ypeka.gr, sokos@vet.uth.gr

Σπουδές

1995 Απολυτήριο Λυκείου Νεοχωρίου Κυλλήνης Ηλείας

2000 Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Κατεύθυνση Λιβαδοπονίας – Διαχείρισης Άγριας Πανίδας & Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων Α.Π.Θ. Πτυχιακή Διατριβή: Σώκος Χ., Ανδρεάδης Κ. 2000. Στοιχεία οικολογίας και βιολογίας του λαγού (Lepus europaeus) στη Β.Δ. Πελοπόννησο με έμφαση στην επίδραση της γεωργίας στη σύνθεση της τροφής με τη χρήση μικροϊστολογικής ανάλυσης

2009 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικολογία & Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων με έμφαση στην Άγρια Πανίδα.  Μεταπτυχιακή Διατριβή: Σώκος Χ. 2008. Πολυμεθοδική διερεύνηση της επίδρασης πυρκαγιάς μεσογειακού οικοσυστήματος στην οικολογία του λαγού (Lepus europaeus). Εργαστήριο Οικολογίας Άγριας Πανίδας, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ..

2012 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικολογία & Αειφορική Διαχείριση Οικοσυστημάτων με έμφαση στην Άγρια Πανίδα. Μεταπτυχιακή Διατριβή: Σώκος Χ. 2012. «Οικολογία και διαχείριση πουλιών σε σύμπλοκο γεωργικού και υγροτοπικού μεσογειακού οικοσυστήματος». Εργαστήριο Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.

2014 Διδάκτορας Οικολογίας και Διαχείρισης Ασθενειών Άγριας Πανίδας. Διδακτορική Διατριβή: Sokos C. 2014. Ecology and management of European Brown Hare Syndrome in Mediterranean ecosystems. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος

 • Εκτίμηση πληθυσμιακών, δημογραφικών και φυσιολογικών παραμέτρων αγρίων ζώων
 • Καταλληλότητα και διαχείριση ενδιαιτημάτων
 • Άγρια πανίδα και γεωργία
 • Οικολογία ασθενειών άγριας πανίδας
 • Μετανάστευση πτηνών
 • Σύλληψη, εκτροφή και απελευθέρωση ειδών
 • Ανθρώπινη διάσταση της διαχείρισης άγριας πανίδας
 • Διαχείριση ζημιών και αρπακτικότητας από είδη της άγριας πανίδας

Δημοσιευμένες εργασίες

 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών: 25
 • Δημοσιεύσεις σε επαναλαμβανόμενες επιστημονικές εκδόσεις: 9
 • Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια: 17
 • Ανακοινώσεις σε εθνικά συνέδρια: 32

Μέλος επιστημονικών οργανώσεων

 • The Wildlife Society
 • IUCN Galliformes Specialist Group
 • Wild Animal Veterinary EuroMediterranean Society (WAVES)
 • World Lagomorph Society
 • Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία
 • Ελληνική Οικολογική Εταιρεία

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Σώκος Χ., Πλατής Π., Μπίρτσας Π., Σταμκόπουλος Χ., Καρακατσάνης Κ. 2004. Δείκτης καταλληλότητας ενδιαιτήματος φασιανού. Εφαρμογή στο Δέλτα του Νέστου. Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ορεστιάδα 7-9/5/2004, σελ. 148–158.
 2. Sokos C., Birtsas P., Tsachalidis Ε. 2008. The aims of galliforms release and choice of techniques. Wildlife Biology 14(4): 412–422.
 3. Barbanera F., Marchi C., Guerrini M., Panayides P., Sokos C., Hadjigerou P. 2009. Genetic structure of Mediterranean chukar (Alectoris chukar, Galliformes) populations: conservation and management. Naturwissenschaften 96:1203-1212.
 4. Birtsas P., Sokos C., Papaspyropoulos K., Kazoglou Y. 2011. Comparison of waterbird communities in a mediterranean salina – saltmarsh complex. Belgian Journal of Zoology 141(1): 24–31.
 5. Papaspyropoulos K.G., Sokos C.K., Telidis V., Birtsas P.K., 2012. Wild birds and Macedonia International Airport: a risk analysis for possible bird strikes on aircrafts. Data Analysis Bulletin 13/12: 127-136.
 6. Birtsas P., Sokos C., Exadactylos S. 2012. Carnivore mammals in burned and adjacent unburned areas in a Mediterranean ecosystem. Mammalia 76(4): 407–415.
 7. Sokos C., Mamolos A.P., Kalburtji K.L., Birtsas P.K. 2012. Farming and wildlife in Mediterranean agroecosystems. Journal for Nature Conservation 21(2): 81–92.
 8. Sokos C., Birtsas P., Connelly J., Papaspyropoulos K. 2013. Hunting of migratory birds: disturbance intolerant or harvest tolerant? Wildlife Biology 19: 113-125.
 9. Birtsas P., Sokos C., Papaspyropoulos K., Batselas T., Valiakos G., Billinis C. 2013. Abiotic factors and autumn migration phenology of Woodcock (Scolopax rusticola Linnaeus, 1758, Charadriiformes: Scolopacidae) in a Mediterranean area. Italian Journal of Zoology 80(3): 392-401.
 10. Sokos C., Peterson N., Birtsas P., Hasanagas N. 2014. Insights for contemporary hunting from ancient Hellenic culture. Wildlife Society Bulletin. 38(3): 451-457.
 11. Sokos C., Birtsas P., Papaspyropoulos K., Giannakopoulos A., Athanasiou L., Manolakou K., Spyrou V., Billinis C. 2014. Conservation Considerations for a Management Measure: An Integrated Approach to Hare Rearing and Release. Environmental Management 55(1): 19-30.
 12. Sokos C., Andreadis K., Papageorgiou N. 2015. Diet adaptability by a generalist herbivore: the case of brown hare in a Mediterranean agroecosystem. Zoological Studies: 54(1): 1-9.
 13. Sokos C., Papaspyropoulos K.G., Birtsas P., Giannakopoulos A., Billinis C. 2015. Do weather and moon have any influence on spotlighting mammals? The case of hare in a Mediterranean ecosystem. Applied Ecology & Environmental Research 13(4): 925-933.
 14. Sokos C., Touloudi A., Iakovakis C., Papaspyropoulos K., Giannakopoulos A., Birtsas P., Spyrou V., Theodosiadou E., Valasi I., Sfougaris A., Billinis C. 2015. Demography, physiology and EBHS virus infection: Is there an association for the brown hare? Journal of Zoology 298(2): 150-157.
 15. Sokos C., Birtsas P., Papaspyropoulos K.G., Tsachalidis E., Giannakopoulos A., Milis C., Labrini V.A., Manolakou K., Spyrou V., Iakovakis C., Billinis C. 2016. Mammals and habitat disturbance: the case of brown hare and wildfire. Current Zoology 62 (5): 421–430.
 16. Sokos C., Giannakopoulos A., Papaspyropoulos K.G., Touloudi A., Birtsas P.K., Spyrou V., Valiakos G., Tsokana C., Sfougaris A.I., Billinis C. 2016. Hare harvest and EBHS virus prevalence in differently populated Mediterranean ecotopes. European Journal of Wildlife Research. 62(6): 695–700.
 17. Sokos C., Birtsas P.K., Platis P.C., Papaspyropoulos K.G. 2016. Weather influence on the abundance of bird species wintering in three Mediterranean ecosystems. Folia Zoologica 65(3): 200–207.