Νεκρό τσακάλι: οι δρόμοι προκαλούν σοβαρή θνησιμότητα σε μερικά είδη