Οι απελευθερώσεις ενέχουν το κίνδυνο μετάδοσης νοσημάτων και γενετικής μόλυνσης