Διαπιστώσεις για τις απελευθερώσεις λαγών

Χρήστος Κ. Σώκος

Δασολόγος – ΜΔΕ Θηραματολόγος

Η απελευθέρωση θηραμάτων αποτελεί μέτρο το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγησή του. Αυτό άλλωστε διαπιστώνεται από τις αυστηρές προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση (Υ.Α. 98161/4136/29-9-2008/Υ.Α.Α.Τ.). Ιδιαίτερα στην περίπτωση της απελευθέρωσης λαγών είναι αναγκαίο να επιδεικνύεται σύνεση, καθώς αποτελεί το κύριο επιδημητικό είδος σε πολλές περιοχές και πρωταγωνιστεί στην κυνηγετική παράδοση της χώρας από την εποχή του Ξενοφώντα. Δυστυχώς έρευνες στην Ελλάδα έδειξαν πως οι απελευθερώσεις του παρελθόντος προκάλεσαν προβλήματα γενετικής μόλυνσης (Mamuris et al. 2001) και διάδοσης των ασθενειών του λαγού (Billinis et al. 2005).

Πλήρες κείμενο σε PDF