Περικλής Κ. Μπίρτσας

Θέση: Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας Άγριας Πανίδας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Λάρισας

Επικοινωνία: +30 24410 64710, 6972 449731, birtsas@teilar.gr

Σπουδές

1992 Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

1998 Διδακτορικό Δίπλωμα Οικολογίας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

Τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος

 • Εκτίμηση πληθυσμιακών, δημογραφικών και φυσιολογικών παραμέτρων πληθυσμών
 • Μετανάστευση πτηνών
 • Πτηνά αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος
 • Καταλληλότητα και διαχείριση ενδιαιτημάτων
 • Οικολογία ασθενειών άγριας πανίδας
 • Εκτροφή και απελευθέρωση ειδών
 • Ανθρώπινη διάσταση της διαχείρισης άγριας πανίδας
 • Διαχείριση ζημιών και αρπακτικότητας από είδη της άγριας πανίδας
 • Επίδραση αιολικών πάρκων σε είδη άγριας πτηνοπανίδας

Ερευνητικά προγράμματα

 • Συμμετοχή σε 23 ερευνητικά προγράμματα (από τα οποία 2 χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση)
 • Επιστημονικά υπεύθυνος σε 13

Διδακτική Εμπειρία στα Μαθήματα

Βιολογία Άγριας Πανίδας, Διαχείριση Άγριας Πανίδας, Δασική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Δημοσιευμένες εργασίες

 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (SCI): 11
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 1
 • Δημοσιεύσεις σε εθνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 11
 • Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές: 32
 • Δημοσιεύσεις σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κριτές: 29
 • Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές (χωρίς πρακτικά): 16
 • Ανακοινώσεις σε εθνικά συνέδρια με κριτές (χωρίς πρακτικά): 12

Μέλος επιστημονικών οργανώσεων

 • Wild Animal Veterinary Euro Mediterranean Society (WAVES)
 • Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Οικολογική Εταιρεία

Ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη

 • Δεκέμβριος 2010 – Ιούνιος 2013. Μελέτη της σχέσης των νοσημάτων ειδών άγριας πανίδας με την ποιότητα των ενδιαιτημάτων τους. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (FP7) με το ΚΕΤΕΑΘ με τίτλο «Novel Technologies for Surveilance of Emerging and Re-emerging Infections of Wildlife” (WildTech) διάρκειας 30 μηνών (01-12-2010 έως 31-05-2013). Χρηματοδότηση: European Union – ΚΕΤΕΑΘ
 • Ιανουάριος 2006 –  Μάϊος 2012. Προσδιορισμός της φαινολογίας της μετανάστευσης των θηρεύσιμων πτηνών στην Ελλάδα.  Χρηματοδότηση και Υλοποίηση: Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας.
 • Σεπτέμβριος 2009 – Δεκέμβριος 2011. Πληθυσμιακή καταμέτρηση του πληθυσμού του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra) στο Δάσος Φρακτού Οροσειράς Ροδόπης του ν. Δράμας. Χρηματοδότηση και υλοποίηση: ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, Δασαρχείο Δράμας, Κυνηγετικός Σύλλογος Δράμας.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Sfougaris A., Birtsas P., Nastis A. 1998. Bird Diversity and Density in Relation to Different Habitats and Land Uses in Portaikos – Pertuli area, Greece. In Waterhouse A. and E. McEwan (Eds). Landscapes, Livestock and Livelihoods in European Less Favoured Areas Proceeding of EU EQULFA Project. Pp. 57–62.
 2. Birtsas P., Maslarinou O., Thomaides C. 2005. Changes in composition and abundance of quarry species of duck at Lake Koronia, Greece. In: Hadjisterkotis E. (ed.). Proceedings of the XXVth International Congress of the International Union of Game Biologists – IUGB and the IXth International Symposium PERDIX. Ministry of the Interior, Nicosia. Pp. 144–150.
 3. Billinis C., Psychas V., Tontis D., Spyrou V., Birtsas P., Sofia M., Likotrafitis F., Maslarinou O., Kanteres D. 2005. European brown hare syndrome in wild European brown hares from Greece. Journal of Wildlife Diseases, 41: 783–786.
 4. Billinis C., Knowles N.J., Spyrou V., Sofianidis G., Psychas V., Birtsas P., Sofia M., Maslarinou O., Tontis D.K., Kanteres D. 2005. Genetic analysis of the first European brown hare syndrome isolates from Greece. Wildlife Biology in Practice. Wildlife Biology in Practice, 1: 118–127.
 5. Μπίρτσας Π., Παπαγεωργίου Ν.  2006. Χαρακτηριστικά θέσεων φωλεοποίησης του Νυχτοκόρακα (Nycticorax nycticorax) στη Λίμνη Κερκίνη. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας με θέμα «Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας». Ιωάννινα, 16-19 Νοεμβρίου 2009. Σελ. 227–231.
 6. Birtsas P., Sokos C., Batselas T. 2007. Phenology of woodcock (Scolopax rusticola) in a wintering area of northwest Hellas. Proceedings of the 5th International Congress on Wild Fauna. Chalkidiki, Greece, September 22–27. Pp. 58.
 7. Sokos C., Birtsas P., Tsachalidis Ε. 2008. The aims of galliforms release and choice of techniques. Wildlife Biology 14(4): 412–422.
 8. Μπίρτσας Π. 2008. Η δίαιτα του Νυχτοκόρακα (Nycticorax nycticorax nycticorax L., 1758) στην τεχνητή λίμνη Κερκίνη. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ. 1ος Τόμος (ISBN 978-960-89345-4-2). Σελ. 253–262.
 9. Sofia M., Billinis C., Psychas V., Birtsas P., Sofianidis G., Leontides L., Knowles N., Spyrou V. 2008. Detection and genetic characterization of porcine circovirus 2 isolates from the first cases of postweaning multisystemic and wasting syndrome in wild boars in Greece. Journal of Wildlife Diseases, 44: 864–870.
 10. Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Σκορδάς Κ. 2008. Η λίμνη Κορώνεια ως οικολογική παγίδα για την πτηνοπανίδα. Πρακτικά 3ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας (ISBN 978-960-7380-11-1, ISSN 1791-4280), Θεσσαλονίκη 14 – 17 Μαρτίου.
 11. Birtsas P., Sokos C., Papaspyropoulos K., Kazoglou Y. 2011. Comparison of waterbird communities in a mediterranean salina – saltmarsh complex. Belgian Journal of Zoology 141(1): 24–31.
 12. Papaspyropoulos K.G., Sokos C.K., Telidis V., Birtsas P.K., 2012. Wild birds and Macedonia International Airport: a risk analysis for possible bird strikes on aircrafts. Data Analysis Bulletin 13/12: 127-136.
 13. Birtsas P., Sokos C., Exadactylos S. 2012. Carnivore mammals in burned and adjacent unburned areas in a Mediterranean ecosystem. Mammalia 76(4): 407–415.
 14. Sokos C., Mamolos A.P., Kalburtji K.L., Birtsas P.K. 2012. Farming and wildlife in Mediterranean agroecosystems. Journal for Nature Conservation 21(2): 81–92.
 15. Sokos C., Birtsas P., Connelly J., Papaspyropoulos K. 2013. Hunting of migratory birds: disturbance intolerant or harvest tolerant? Wildlife Biology 19: 113-125.
 16. Birtsas P., Sokos C., Papaspyropoulos K., Batselas T., Valiakos G., Billinis C. 2013. Abiotic factors and autumn migration phenology of Woodcock (Scolopax rusticola Linnaeus, 1758, Charadriiformes: Scolopacidae) in a Mediterranean area. Italian Journal of Zoology 80(3): 392-401.