Η λίμνη Κορώνεια ως οικολογική παγίδα για την πτηνοπανίδα

Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Σκορδάς Κ. 2008. Η λίμνη Κορώνεια ως οικολογική παγίδα για την πτηνοπανίδα. 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Θεσσαλονίκη 14-17/3/2008. (πρακτικά σε CD).

Περίληψη

Η λίμνη Κορώνεια είναι ένας υγρότοπος διεθνούς σημασίας που φιλοξενεί κάθε χρόνο δεκάδες είδη πτηνών και προστατεύεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ωστόσο η λίμνη τα τελευταία έτη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρύπανσης και έλλειψης νερού. Κατά τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2004 οι φυσικοχημικές ιδιότητες και οι υψηλές θερμοκρασίες καθώς και η έντονη αυξομείωση της στάθμης του νερού της λίμνης σε σχέση με τη μικρή κλήση της όχθης δημιούργησαν κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη του κλωστριδίου της αλλαντίασης (Clostridium botulinum). Ακολούθησε η θανάτωση δεκάδων χιλιάδων πτηνών που προσβλήθηκαν από την τοξίνη του κλωστριδίου. Παράλληλα χιλιάδες ψάρια ξεβράστηκαν στις όχθες της λίμνης χωρίς να προσδιοριστούν τα αίτια του θανάτου τους. Το φαινόμενο σταδιακά έπαψε να υφίσταται από τη στιγμή που υψώθηκε η στάθμη του νερού της λίμνης και μειώθηκε η θερμοκρασία αέρα και νερού. Το Σεπτέμβριο του 2007 επαναλήφθηκε παρόμοιο φαινόμενο και εκατοντάδες πουλιά έπεσαν θύματα της κατάστασης της λίμνης.

Λέξεις κλειδιά: υδρόβια, υγρότοπος, ασθένεια

Birtsas P., Sokos C., Skordas K. 2008. Lake Koronia as ecological trap for waterbirds. 3rd Environmental Conference of Macedonia. Hellenic Chemists Union. Thessaloniki 14-17/3/2008.

Abstract

Lake Koronia is situated in the Region of Central Macedonia, northern Hellas and is part of a National Wetland Park, which is considered as a valuable place for large populations of resident and migratory birds. It is a Ramsar site that is also covered by the Directives 79/409 EEC and 92/43 EU. Human activities (industries, water pump, irrigation, soil fertilization etc.) are disrupting wetland life and disturb the ecological balance. An outbreak of type C botulism in waterbirds was investigated at Lake Koronia from August to October 2004. The outbreak was associated with the falling water level, alkaline pH and extensive decomposition of plant material and dead invertebrates. More than 35.000 birds (41 species – mainly waterfowl and shorebirds) died from avian botulism – type C. Also thousands of fishes were found dead, while the death causes were not determined. The situation started to be improved after the augmentation of the water level and the decrease of air and water temperature. The phenomenon was repeated on September of 2007, where hundreds of birds were found dead.

Key words: waterbirds, wetland, disease

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF