Η ελληνική κυνηγετική φτώχεια

Οι Έλληνες κυνηγοί εισήλθαν στον 21ο αιώνα με λιγότερους κυνηγοτόπους και θηράματα. Αιτίες είναι η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η υφαρπαγή των χρημάτων των κυνηγών και η τραγελαφική διαχείριση της θήρας. Στο άρθρο αυτό επιχειρείται μια προσέγγιση των αιτιών της κυνηγετικής φτώχειας, διανθισμένη με αναφορές και στοιχεία από τον κυνηγετικό και δασολογικό τύπο του περασμένου αιώνα.   

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF