Τρυγόνι στις περιοχές αναπαραγωγής του στη Βόρεια Ελλάδα