Διαχείριση φασιανού στη Νότια Ντακότα των ΗΠΑ

Στην Νότια Ντακότα των ΗΠΑ εφαρμόζονται απλά και με μικρό κόστος διαχειριστικά μέτρα τα οποία επιτρέπουν την ανάπτυξη της θήρας του φασιανού. Ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα ξεκινήσει και στην Ελλάδα  η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης του είδους. Άλλωστε, τα χρήματα υπάρχουν και διατίθενται στην τεχνητή εκτροφή και απελευθέρωση υβριδίων, όταν η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική Ευρωπαϊκή χώρα όπου συνεχίζει να υπάρχει γηγενής πληθυσμός κολχικού φασιανού στο Δέλτα του Νέστου.  

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF