Ποιοι είναι και ποιες οι απόψεις των αντικυνηγών

H γενική δήλωση πως η κοινή γνώμη αντιτάσσεται στο κυνήγι δεν είναι ακριβής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι υποστηρίζουν οποιοδήποτε είδος κυνηγιού. Η υποστήριξη ή η αποδοχή της θήρας εξαρτάται από το ποιος κυνηγά και για ποιο λόγο κυνηγά.

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF