Σεμινάρια για τη διαχείριση των θηραμάτων και της πανίδας

Ο Οργανισμός Διατήρησης της Θήρας και της Πανίδας της Βρετανίας έχει να επιδείξει σοβαρότατο ερευνητικό έργο, ιδίως για την οικολογία της πανίδας σε γεωργικά οικοσυστήματα. Επιπρόσθετα κάθε χρόνο πραγματοποιεί πληθώρα σεμιναρίων για διαχειριστές και θηροφύλακες. 

Περισσότερα