Καταμετρήσεις περδίκων και λαγών στην Κύπρο

Το Ταμείο Θήρας έχει να επιδείξει αξιόλογο έργο στη διαχείριση της πανίδας. Οι καταμετρήσεις του καλοκαιριού του 2012 δείχνουν αύξηση της πέρδικας κατά 10% και μείωση του λαγού κατά 30%. Η μείωση αυτή αποδίδεται στην προσβολή των λαγών της Κύπρου από ψευδοφυματίωση καθώς κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2012 είχαν εντοπιστεί νεκροί λαγοί.

Περισσότερα