Από που έρχονται οι μπεκάτσες στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί 40 δακτυλίδια από μπεκάτσες. Τα στοιχεία καταγράφονται στο αρχείο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης και κοινοποιούνται στο Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης και στο αντίστοιχο κέντρο του εξωτερικού όπου ανήκει το δακτυλίδι.

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF