Χελώνες και ντομάτες

Testudo graeca causing damage to tomato cropΣτην Ελλάδα υπάρχουν τρία είδη χερσαίων χελωνών του γένους Testudo, τα οποία ανήκουν σε κάποια κατηγορία προστασίας. Σύμφωνα με έρευνα στον ελληνικό χώρο πολλοί πληθυσμοί χελωνών έχουν μειωθεί ή εξαφανιστεί. Αιτίες είναι οι πυρκαγιές, η γεωργία, οι αυτοκινητόδρομοι και το λαθρεμπόριο. Οι χελώνες κάνουν επτά έως δέκα έτη να ωριμάσουν σεξουαλικά συνεπώς κάθε ενήλικο άτομο είναι πολύτιμο για τον πληθυσμό. Αν δούμε χελώνα στον κήπο ή στον αγρό μας θα πρέπει να χαρούμε, αλλά και να μην εκπλαγούμε αν δούμε κάποιες ντομάτες ή λαχανικά μας να λείπουν ή να έχουν φαγωθεί μερικώς. Οι χελώνες δεν μπορούν να φτάσουν τις ντομάτες μας όταν βρίσκονται περίπου 20-30 εκατ. πάνω από το έδαφος, άρα ένας κόπος παραπάνω θα προστατέψει τις ντομάτες μας. Διαφορετικά η τοποθέτηση ενός μικρού προστατευτικού πλέγματος δεν θα αφήσει τις χελώνες να εισέλθουν στον κήπο μας, εφόσον το πλέγμα εισέρχεται και στο εδαφος, καθόσον οι χελώνες είναι καλές στο σκάψιμο. Μια ακόμα πρακτική είναι η διάλυση μαύρου πιπεριού σε νερό και ο ραντισμός των φυτών μας.

Επειδή τα είδη της άγριας πανίδας που προκαλούν ζημιές στη γεωργία είναι πολλά και σε κάποιες περιπτώσεις απειλούμενα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν τους γεωργούς σχετικά με τις πρακτικές περιορισμού των προβλημάτων δίχως συνέπειες και για την πανίδα.

turtle in our garden

Χρήστος Σώκος