Τα αδέσποτα και ποιμενικά σκυλιά ειναι απειλή για την πανίδα

shepherd dogsΈρευνες έχουν δείξει πως τα σκυλιά που κυκλοφορούν ελεύθερα στη φύση προκαλούν θνησιμότητα, ανταγωνισμό και εκτοπίζουν είδη της άγριας πανίδας. Για τα κυνηγετικά σκυλιά υπάρχουν σχετικοί περιορισμοί, όμως για τα πεινασμένα αδέσποτα  και τα ποιμενικά δεν γίνεται κανένας λόγος. Ωστόσο είναι γνωστό πως συχνά μερικά σκυλιά των βοσκών μαθαίνουν και καταδιώκουν το λαγό, καταφέρνοντας σε κάποιες περιπτώσεις να τον πιάσουν, περιστατικά σύλληψης λαγών από σκυλιά έχουν καταγραφεί ακόμα και νύχτα. Στην προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα του Νέστου, οι κολχικοί φασιανοί είναι απόντες από τις θέσεις που ασκείται βόσκηση καθώς τα κοπάδια τα ακολουθούν συνήθως πέντε με δέκα σκυλιά. Στις καταγραφές σαρκοφάγων ειδών στις δασικές εκτάσεις της Κασσάνδρας μετά την πυρκαγιά του 2006, τα σκυλιά ήταν περισσότερα σε κάποιες περιπτώσεις και από την αλεπού. Τραγικές όμως είναι οι μαρτυρίες για σύλληψη ακόμα και ελαφιών από σκυλιά στη Λήμνο και Πάρνηθα (περισσότερα). Κρίνεται σημαντικό λοιπόν τα οικοσυστήματα μας να απαλλαγούν από τα αδέσποτα και να μπουν κανόνες στους βοσκούς για τον αριθμό των ποιμενικών κ.λπ..