Αντιλυσσικός εμβολιασμός αλεπούδων από αέρος

SAG2_bait_multilingual_stickerΣύμφωνα με τη σχετική Υπουργική απόφαση, ο εμβολιασμός ξεκίνησε να πραγματοποιείται με δολώματα στα οποία θα εμπεριέχεται εμβόλιο κατά της λύσσας και η διασπορά τους θα γίνει με τη ρίψη από αεροσκάφη, ενώ σημειώνεται, ότι δεν θα διενεργηθεί σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα, λίμνες, κ.λπ.. Η εποπτεία της δράσης θα διενεργείται από υπαλλήλους του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και με τη συνδρομή των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών της Περιοχής εμβολιασμού.

Μετά από ένα μήνα, ένας αριθμός αλεπούδων θα εξετασθεί από κάθε περιοχή που έχει εφαρμοσθεί το εμβολιακό πρόγραμμα (δύο ζώα ανά 100 km² θα συλλεχθούν και θα εξεταστούν αν προσέλαβαν το εμβόλιο και εάν απέκτησαν ανοσία). Η συλλογή των δειγμάτων-αλεπούδων θα γίνεται από τα συνεργεία δίωξης που έχουν συγκροτηθεί από τις δασικές υπηρεσίες και με τη συμβολή των Κυνηγετικών Οργανώσεων, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας (γάντια, φόρμες κλπ).

Η προσπάθεια αναμένεται να συνεχιστεί προκαλώντας μεγάλο οικονομικό κόστος, καθώς οι εμβολιασμοί αυτοί δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, ιδίως όταν οι πληθυσμιακές πυκνότητες της αλεπούς είναι μεγάλες. Μερικές δυσκολίες και αδυναμίες είναι πως:

1)      η ανοσία αφορά μόνο το ζώο που θα προσλάβει το δόλωμα, δηλαδή οι απόγονοι δεν θα αποκτήσουν ανοσία,

2)      το δόλωμα θα πρέπει να προσληφθεί μέσα σε επτά περίπου ημέρες μετά τη ρίψη, διαφορετικά δεν επιτυγχάνεται ανοσία,

3)      θα γίνει η ρίψη 25 εμβολίων/km², δηλαδή ενός εμβολίου ανά 40 στρέμματα, αν αναλογιστούμε πως το εμβόλιο μπορεί να μην φτάσει σε σημείο προσβάσιμο για την αλεπού (δέντρα, βράχια) και ότι άλλα είδη, τα οποία είναι άφθονα στην ελληνική ύπαιθρο, όπως σκυλιά, γάτες, ασβοί, κορακοειδή κ.α. μπορεί να το καταναλώσουν πριν την αλεπού ή ότι η αλεπού μπορεί να μην το βρει καθόλου, γίνεται αντιληπτό πως πιθανόν πολλές αλεπούδες θα μείνουν χωρίς εμβολιασμό.