Άρθρα

 • Διαχείριση της αλεπούς στη νέα εποχή της λύσσας στην Ελλάδα

  Μπίρτσας Π., Παπασπυρόπουλος K., Σώκος Χ., Σκορδάς Κ., Μπιλλίνης Χ. 2013. Διαχείριση της αλεπούς στη νέα εποχή της λύσσας στην Ελλάδα. 16ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6-9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 690-697. Περίληψη Η αλεπού (Vulpes vulpes) προκαλεί ζημιές στην κτηνοτροφία και στη θηραματοπονία και μπορεί να αποτελέσει σοβαρό άρπαγα απειλούμενων ειδών.  Από […]

  Περισσότερα

 • Χωρικές απαγορεύσεις θήρας: Η περίπτωση του Δασαρχείου Πολυγύρου

  Σώκος Χ., Παπασπυρόπουλος K., Σκορδάς Κ., Μπίρτσας Π. 2013. Χωρικές απαγορεύσεις θήρας: Η περίπτωση του Δασαρχείου Πολυγύρου. 16ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6–9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 698–709. Περίληψη Στην Ελλάδα υφίσταται ένα δίκτυο χωρικών απαγορεύσεων θήρας (καταφύγια) το οποίο δεν είναι κατάλληλα σχεδιασμένο. Στην εργασία αυτή διατυπώνονται οι αρχές για την απαιτούμενη […]

  Περισσότερα

 • Abiotic factors and autumn migration phenology of Woodcock (Scolopax rusticola Linnaeus, 1758, Charadriiformes: Scolopacidae) in a Mediterranean area

  Birtsas P., Sokos C., Papaspyropoulos K., Batselas T., Valiakos G., Billinis C. 2013. Abiotic factors and autumn migration phenology of Woodcock (Scolopax rusticola Linnaeus, 1758, Charadriiformes: Scolopacidae) in a Mediterranean area. Italian Journal of Zoology 80(3): 392-401. Abstract This research examines the relationship of abiotic factors to the autumn number increase of Eurasian woodcocks in […]

  Περισσότερα

 • Αλήθειες για τις απελευθερώσεις ορνιθομόρφων

  Χρήστος Κ. Σώκος & Περικλής Κ. Μπίρτσας Δασολόγοι – Θηραματολόγοι Δημοσιεύτηκε αρχικά στην έκδοση Παν-Θήρας της ΚΟΜΑΘ Η εκτροφή και η απελευθέρωση θηραμάτων είναι μια κατεστημένη πρακτική στην Ελλάδα και αποτελεί μια δράση η οποία τυγχάνει θετικής ανταπόκρισης στα ΜΜΕ και στον απλό κυνηγό. Ωστόσο τα περισσότερα εκτρεφόμενα θηράματα θανατώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα από […]

  Περισσότερα

 • Μειώνοντας τον πληθυσμό της αλεπούς στη νέα εποχή της λύσσας στην Ελλάδα

  Χρήστος  Σώκος και Περικλής Μπίρτσας Θηραματολόγοι Τα ΜΜΕ προβάλουν κυρίως τις προσπάθειες διατήρησης και αύξησης των πληθυσμών ειδών της άγριας πανίδας. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι. Στην επιστήμη και εφαρμογή της διαχείρισης άγριας πανίδας, πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου αναγκαία είναι η λήψη μέτρων για τη μείωση ενός πληθυσμού. Αυτό συμβαίνει διότι τα περισσότερα […]

  Περισσότερα

 • Hunting of migratory birds: disturbance intolerant or harvest tolerant?

  Sokos C., Birtsas P., Connelly J., Papaspyropoulos K. 2013. Hunting of migratory birds: disturbance intolerant or harvest tolerant? Wildlife Biology 19: 113-125. Abstract An understanding of how hunting affects migratory birds is essential for reaching sustainable management of hunted populations. The purpose of our paper was to synthesise current knowledge of autumn and winter hunting […]

  Περισσότερα

 • Wildlife diseases that pose a risk to small ruminants and their farmers

  Wildlife diseases that pose a risk to small ruminants and their farmers

  Billinis C. 2013. Wildlife diseases that pose a risk to small ruminants and their farmers. Small Ruminant Research 110, 67-70. Infectious pathogens from wild animals have become increasingly important throughout the world in recent years, as they have had a substantial impact in livestock and human health. A large number of pathogens (61% of the […]

  Περισσότερα

 • Genetic analysis of the first European brown hare syndrome isolates from Greece

  Billinis C., Knowles N.J., Spyrou V., Sofianidis G., Psychas V., Birtsas P., Sofia M., Maslarinou O., Tontis D.K., Kanteres D. 2005. Genetic analysis of the first European brown hare syndrome isolates from Greece. Wildlife Biology in Practice. Wildlife Biology in Practice, 1: 118–127. Abstract Eight European brown hares (Lepus europaeus) found dead throughout Greece were […]

  Περισσότερα

 • Estimating the economic impact of a long–term hunting ban on local businesses in rural areas in Greece: a hypothetical scenario

  Papaspyropoulos, K. G., Koufis, J., Tourlida, L. & Georgakopoulou, A., 2012. Estimating the economic impact of a long–term hunting ban on local businesses in rural areas in Greece: a hypothetical scenario. Animal Biodiversity and Conservation, 35.2: 163–170. Abstract In December 2009, hunting was banned for a few days in Greece following the decision of the […]

  Περισσότερα

 • European Brown Hare Syndrome in Wild European Brown Hares

  Billinis, C., Psychas, V., Tontis, D.K., Spyrou, V., Birtsas, P.K., Sofia, M., Likotrafitis, F., Maslarinou, O.M., Kanteres, D., 2005. European brown hare syndrome in wild European brown hares from Greece. Journal of Wildlife Diseases 41, 783-786. From 1999 to mid-2003, 97 European brown hares (Lepus europaeus) found dead throughout Greece were examined by necropsy, histopathology, […]

  Περισσότερα

Panida.gr