Άρθρα

 • Characteristics and attitudes of Wild boar hunters in comparison with other hunters

  Hasanagas N., Birtsas P., Sokos C. 2009. Characteristics and attitudes of Wild boar hunters in comparison with other hunters. Proceedings of 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes, Sopron (Hungary), 28-30 Αυγούστου, 2008, p. 14–15.  Abstract Wild boar hunters usually live in rural areas like brown hare hunters and in […]

  Περισσότερα

 • Αφθονία λαγών μετά τη δασική πυρκαγιά Κασσάνδρας Χαλκιδικής

  Σώκος Χ., Τσαχαλίδης Ε., Μπίρτσας Π. 2009. Αφθονία λαγών μετά τη δασική πυρκαγιά Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 2ος: 288–309. Περίληψη Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να συγκριθεί κατά τα δύο πρώτα έτη μετά από πυρκαγιά, η αφθονία  των λαγών σε καμένες και μη […]

  Περισσότερα

 • Η ηλικία των κυνηγών ως οικονομικός δείκτης ανάπτυξης της θήρας: Η περίπτωση νομών Γρεβενών, Πέλλας και Θεσσαλονίκης

  Παπασπυρόπουλος Κ., Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Σκορδάς Κ., Χασάναγας Ν. 2009. Η ηλικία των κυνηγών ως οικονομικός δείκτης ανάπτυξης της θήρας: Η περίπτωση νομών Γρεβενών, Πέλλας και Θεσσαλονίκης. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 2ος: 335–349. Περίληψη Η μελέτη της ηλικίας των κυνηγών μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία […]

  Περισσότερα

 • Preliminary results on energetic parameters of Turdus philomelos in a mediterranean area

  Sokos C., Birtsas P., Milis C., Billinis C. 2009. Preliminary results on energetic parameters of Turdus philomelos in a mediterranean area. VIth International Symposium on Wild Fauna. Organized by Wild Animal Vigilance Euromediterranean Society 21-24/5/2009 Paris. Extended abstracts p. 163-164. Abstract Hunted song thrushes were collected from a typical mediterranean wintering area. It is shown […]

  Περισσότερα

 • Hunting engagement and attitude to hunting management strategies

  Hasanagas N., Birtsas P., Sokos C., Papaspyropoulos K. 2009. Hunting engagement and attitude to hunting management strategies. Proceedings of 2nd Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2009). Kungolos, A., Aravossis, K., Karagiannidis, A., Samaras, P. (eds). University of Thessaly and National Technical University of Athens, Mykonos 21-26/6/2009, p. 2097–2101. Abstract Aim of […]

  Περισσότερα

 • Hunting management and hunting-related values

  Sokos C., Hasanagas N., Papaspyropoulos K., Birtsas P. 2009. Hunting management and hunting – related values. Proceedings of 2nd Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2009). Kungolos, A., Aravossis, K., Karagiannidis, A., Samaras, P. (eds). University of Thessaly and National Technical University of Athens, 2009. (ISBN: 978-960-6865-09-1).   Abstract Aim of the […]

  Περισσότερα

 • Τεχνικές διαχείρισης λιβαδιών με σκοπό την υποστήριξη θηραματικών ειδών

  Σώκος Χ. 2008. Τεχνικές διαχείρισης των λιβαδιών με σκοπό την υποστήριξη θηραματικών ειδών. Ημερίδα με θέμα «Η σημασία των λιβαδιών για τα θηραματικά είδη» που διοργανώθηκε από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης και την Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 6/2/2008, σελ. 34–49. Περίληψη Στα λιβαδικά οικοσυστήματα οι πληθυσμοί των θηραμάτων ευνοούνταν ανέκαθεν με τη βόσκηση […]

  Περισσότερα

 • Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος Β: έμμεσες τεχνικές

  Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Καστόρης Α. 2008. Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος B: έμμεσες τεχνικές. 6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Λεωνίδιο Αρκαδίας 2–4/10/2008. Δημ. Νο 14, σελ. 281–286. Περίληψη Η αλεπού προκαλεί επιπτώσεις σε πληθυσμούς απειλούμενων ειδών, στη θηραματική και κτηνοτροφική οικονομία. Η διερεύνηση για αποτελεσματικές μη θανατηφόρες – έμμεσες […]

  Περισσότερα

 • Η σχέση των μικρών παιδιών με τη φύση: η σημασία της για την ανάπτυξη των παιδιών και για το μέλλον της γης

  Ο πολιτισμός της παιδικής ηλικίας που αναπτύχθηκε στην ύπαιθρο εξαφανίζεται και η καθημερινή ζωή των παιδιών έχει μετατοπιστεί εντός των κατοικιών. Κατά συνέπεια, η ευκαιρία των παιδιών για την άμεση και αυθόρμητη επαφή με τη φύση αποτελεί πλέον μια σπάνια ή ακόμα και άγνωστη εμπειρία. Ένας ερευνητής έχει προχωρήσει τόσο πολύ ώστε να αναφερθεί σε […]

  Περισσότερα

 • Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος Α: άμεσες τεχνικές

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Καστόρης Α. 2008. Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος Α: άμεσες τεχνικές. 6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Λεωνίδιο Αρκαδίας 2–4/10/2008. Δημ. Νο 14, σελ. 249–254. Περίληψη Η αλεπού προκαλεί επιπτώσεις σε πληθυσμούς απειλούμενων ειδών, στη θηραματική και κτηνοτροφική οικονομία. Οι άμεσες τεχνικές μείωσης της αρπακτικότητας της αλεπούς […]

  Περισσότερα

Panida.gr