Άρθρα

 • The aims of galliforms release and choice of techniques

  Sokos C., Birtsas P., Tsachalidis Ε. 2008. The aims of galliforms release and choice of techniques. Wildlife Biology 14(4): 412-422. Release of Galliformes species is common management practice in Europe and North America. Here, we attempt to synthesise available information on the release of wild-caught and captive-reared galliforms, and discuss how rearing and release techniques […]

  Περισσότερα

 • Τεχνικές Εκτροφής για Παραγωγή Ορνιθόμορφων Θηραματικών Ειδών

  Μπίρτσας Π., Σώκος Χ. 2008. Τεχνικές εκτροφής για παραγωγή ορνιθόμορφων θηραματικών ειδών. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωϊκής Παραγωγής, Λάρισα 30/6–1/7/2008, σελ. 302–311. Περίληψη Οι τεχνικές εκτροφής των περδίκων, των ορτυκιών και των φασιανών πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται τα παραγόμενα πτηνά. Για την παραγωγή θηραματικών πτηνών με σκοπό […]

  Περισσότερα

 • Προσοχή… στους γενετικούς ελέγχους για την απελευθέρωση των θηραμάτων

    Χρήστος Σώκος Δρ Θηραματολόγος Για τον λαγό στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί γενετικές διαφορές σε αρκετές έρευνες. Ωστόσο, δεν έχουν καθοριστεί στη σχετική Υπουργική Απόφαση (98161/4136/29-9-2008/Υ.Α.Α.Τ) ούτε οι ενδεδειγμένες γενετικές μέθοδοι, ούτε οι Σημαντικές Εξελικτικές Μονάδες, δηλαδή γεωγραφικές περιοχές όπου το γενετικό υλικό των λαγών είναι «ομοιογενές» και οι βιοκλιματικές συνθήκες τέτοιες ώστε να μην […]

  Περισσότερα

 • Κοινωνικά χαρακτηριστικά και αισθητικός οικοτουρισμός στους κυνηγούς

  Χασάναγας Ν., Μπίρτσας Π., Σώκος Χ. 2008. Κοινωνικά χαρακτηριστικά και αισθητικός οικοτουρισμός στους κυνηγούς. 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Θεσσαλονίκη 14-17/3/2008. (πρακτικά σε CD). Περίληψη Κατά τη διενέργεια ποσοτικής κοινωνικής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίων σε δείγμα κυνηγών της Β. Ελλάδας διερευνήθηκε η σχέση τάσεων αισθητικού οικοτουρισμού και κοινωνικών χαρακτηριστικών. Το ενδιαφέρον για τη […]

  Περισσότερα

 • Διαχείριση ανεπιθύμητων πτηνών σε περαστικές περιοχές: η περίπτωση των κορακοειδών

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Τσαχαλίδης E., Καστόρης Α., Πασίκας N. 2008. Διαχείριση ανεπιθύμητων πτηνών σε περιαστικές περιοχές: η περίπτωση των κορακοειδών. 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Θεσσαλονίκη 14-17/3/2008. (πρακτικά σε CD). Περίληψη Ο υπερπληθυσμός των ειδών της οικογένειας Corvidae προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις. Στους ανθρώπους οι επιπτώσεις αφορούν στη μεταφορά ασθενειών, στην ανεξέλεγκτη απόθεση […]

  Περισσότερα

 • Η λίμνη Κορώνεια ως οικολογική παγίδα για την πτηνοπανίδα

  Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Σκορδάς Κ. 2008. Η λίμνη Κορώνεια ως οικολογική παγίδα για την πτηνοπανίδα. 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Θεσσαλονίκη 14-17/3/2008. (πρακτικά σε CD). Περίληψη Η λίμνη Κορώνεια είναι ένας υγρότοπος διεθνούς σημασίας που φιλοξενεί κάθε χρόνο δεκάδες είδη πτηνών και προστατεύεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ωστόσο η λίμνη […]

  Περισσότερα

 • Οικολογικές και τεχνικές προτιμήσεις και συνήθειες των κυνηγών: Πώς σχετίζονται με την εσωτερίκευση των φυσικών-τοπιακών αξιών

  Χασάναγας Ν., Μπίρτσας Π., Σώκος Χ. 2008. Οικολογικές και τεχνικές προτιμήσεις και συνήθειες των κυνηγών: Πώς σχετίζονται με την εσωτερίκευση των φυσικών-τοπιακών αξιών. Συνέδριο στα πλαίσια της Δράσης Jean Monnet της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ Βέροια 30/11 – 1/12/2007, σελ. 235–244. Περίληψη Στην έρευνα αυτή εξετάζεται στατιστικά η σχέση οικολογικών και τεχνικών προτιμήσεων καθώς και […]

  Περισσότερα

 • Phenology of woodcock Scolopax rusticola in a wintering area of Northwest Hellas

  Birtsas P., Sokos C., Batselas T. 2007. Phenology of woodcock Scolopax rusticola in a wintering area of Northwest Hellas. Vth International Symposium on Wild Fauna. Organized by Wild Animal Vigilance Euromediterranean Society 22-27/9/2007 Chalkidiki. Extended abstracts pp. 58. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Οι μπεκάτσες που εντοπίστηκαν με τη χρήση σκύλων καταγράφηκαν […]

  Περισσότερα

 • Demography of song thrush Turdus philomelos in a mediterranean wintering area

  Sokos C., Birtsas P., Demetriou K., Kyprou S. 2007. Demography of song thrush Τurdus philomelos in a mediterranean wintering area. Vth International Symposium on Wild Fauna. Organized by Wild Animal Vigilance Euromediterranean Society 22-27/9/2007 Chalkidiki. Extended abstracts pp. 78. Συνολικά, 640 καλαηδότσιχλες συλλέχθηκαν από το Δεκέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο σε 26 ημέρες δειγματοληψίας, κυρίως σε […]

  Περισσότερα

 • The Willingness of users of farming ecosystems to accept and apply actions for the improvement of wildlife habitats

  Skordas K., Birtsas P., Papaspyropoulos K., Sokos C.. 2005. The Willingness of users of farming ecosystems to accept and apply actions for the improvement of wildlife habitats. XXVIIth Congress of the International Union of Game Biologist. Hannover – Germany. Extended abstracts p. 484. The high percentage of WTA (Willingness to Accept) and the fact that […]

  Περισσότερα

Panida.gr