Μεγάλα Θηλαστικά

 • Τα ελαφοειδή ως πηγή σημαντικών παθογόνων παραγόντων για τον άνθρωπο και τα παραγωγικά ζώα στην Ελλάδα

  Βαλιάκος Γ., Yon L., Σπύρου Β., Artois M., Τουλούδη Α., Barrow P.,Μπίρτσας Π., Hutchings M., Σοφία Μ., Gavier-Widen D.,Ιακωβάκης Χ., Σώκος Χ., Γιαννακόπουλος Α., Μπιλλίνης Χ. 2012. Τα  ελαφοειδή ως πηγή σημαντικών παθογόνων παραγόντων για τον άνθρωπο και τα παραγωγικά ζώα στην Ελλάδα. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο […]

  Περισσότερα

 • Χωρικές απαγορεύσεις θήρας: Η περίπτωση του Δασαρχείου Πολυγύρου

  Σώκος Χ., Παπασπυρόπουλος K., Σκορδάς Κ., Μπίρτσας Π. 2013. Χωρικές απαγορεύσεις θήρας: Η περίπτωση του Δασαρχείου Πολυγύρου. 16ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6–9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 698–709. Περίληψη Στην Ελλάδα υφίσταται ένα δίκτυο χωρικών απαγορεύσεων θήρας (καταφύγια) το οποίο δεν είναι κατάλληλα σχεδιασμένο. Στην εργασία αυτή διατυπώνονται οι αρχές για την απαιτούμενη […]

  Περισσότερα

 • Wildlife diseases that pose a risk to small ruminants and their farmers

  Wildlife diseases that pose a risk to small ruminants and their farmers

  Billinis C. 2013. Wildlife diseases that pose a risk to small ruminants and their farmers. Small Ruminant Research 110, 67-70. Infectious pathogens from wild animals have become increasingly important throughout the world in recent years, as they have had a substantial impact in livestock and human health. A large number of pathogens (61% of the […]

  Περισσότερα

 • Σχεδιασμός φυτεύσεων ξυλωδών φυτών για την άγρια πανίδα με έμφαση στην προσφορά τροφής

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Μήλιος Η., Μασλαρινού Ο. 2009. Σχεδιασμός φυτεύσεων ξυλωδών φυτών για την άγρια πανίδα με έμφαση στην προσφορά τροφής. 14ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Πάτρα 1–4 Νοεμβρίου 2009, σελ. 897–906.  Περίληψη Η εργασία αυτή αναφέρεται στη χρήση των φυτεύσεων δέντρων και θάμνων με σκοπό τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων ειδών της […]

  Περισσότερα

 • Compatibility of other species hunting with Wild Boar hunting

  Sokos C., Hasanagas N., Birtsas P. 2009. Compatibility of other species hunting with Wild Boar hunting. Proceedings of 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes, Sopron (Hungary), 28-30 August, 2008, p. 104–105. Abstract Not every hunter hunts everything. Aim of this research is to examine whether wildboar hunting is compatible […]

  Περισσότερα

 • Characteristics and attitudes of Wild boar hunters in comparison with other hunters

  Hasanagas N., Birtsas P., Sokos C. 2009. Characteristics and attitudes of Wild boar hunters in comparison with other hunters. Proceedings of 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes, Sopron (Hungary), 28-30 Αυγούστου, 2008, p. 14–15.  Abstract Wild boar hunters usually live in rural areas like brown hare hunters and in […]

  Περισσότερα

 • Θήρα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες

  Καραμπατζάκης Θ., Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2007. Θήρα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 13ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Καστοριά 7–10 Οκτωβρίου 2007, σελ. 381–388. Περίληψη Εξετάζεται η απαγόρευση της θήρας σε περιπτώσεις χιονόπτωσης, χιονοκάλυψης και ολικού παγετού στην Ελλάδα ως προς: α) τη θηραματολογική επιστήμη, β) το υφιστάμενο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, και γ) τη […]

  Περισσότερα

 • Δυναμική του πληθυσμού του αγριόχοιρου Sus scrofa και κυνηγετική διαχείριση

    Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Σταμκόπουλος Χ. 2007. Δυναμική του πληθυσμού του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) και κυνηγετική διαχείριση. 3ο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας. Ιωάννινα 16-19/11/2006, σελ. 232–240.  Περίληψη  Η δυναμική θηρευόμενου πληθυσμού αγριόχοιρου ερευνήθηκε σε περιοχή του Νομού Κοζάνης. Εκτιμήθηκαν τόσο ο πληθυσμός όσο και η ετήσια κάρπωση από το 1996 […]

  Περισσότερα

Panida.gr