Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 • Προσεγγίσεις για το σύγχρονο κυνήγι μέσω του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού

  Στην κάτωθι δημοσίευση επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων “ανάσκαψαν” – μελέτησαν τα αρχαία κείμενα και ανέλυσαν το σκεπτικό των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων “ξεθάβοντας” – αποκαλύπτοντας τις απόψεις της προηγμένης – αρχαίας κοινωνίας για το κυνήγι, αλλά και εξετάζοντας το αν υπάρχουν διαχρονικές αξίες σε αυτήν την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η εργασία κρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Wildlife Society Bulletin της αμερικανικής εταιρείας των επιστημόνων για […]

  Περισσότερα

 • Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στη θήρα: μια περίπτωση σε μεσογειακό οικοσύστημα

  Papaspyropoulos K.G., Sokos C.K., Birtsas P.K. 2014. The impacts of a forest fire on hunting demand: a case study of a Mediterranean ecosystem. iForest – Biogeosciences and Forestry: [online 2014-05-12] URL: http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor0799-007 Abstract The present study attempted to estimate the socioeconomic impacts on hunting demand caused by a 2006 wildfire on a typical Mediterranean ecosystem […]

  Περισσότερα

 • The last indigenous Black-necked Pheasant population of Europe

  Sokos C, Birtsas P 2014. The last indigenous Black-necked Pheasant population of Europe. G@llinformed 8: 13-22. The last indigenous Black-necked Pheasant population of Europe Christos Sokos1 & Periklis Birtsas1,2  1Research Division, Hunting Federation of Macedonia and Thrace, 173-175 Ethnikis Antistaseos Str., GR 55134 Thessaloniki, Hellas (Greece) Email: thiramatologos@hotmail.com  2Laboratory of Wildlife, Department of Forestry and […]

  Περισσότερα

 • Τα ελαφοειδή ως πηγή σημαντικών παθογόνων παραγόντων για τον άνθρωπο και τα παραγωγικά ζώα στην Ελλάδα

  Βαλιάκος Γ., Yon L., Σπύρου Β., Artois M., Τουλούδη Α., Barrow P.,Μπίρτσας Π., Hutchings M., Σοφία Μ., Gavier-Widen D.,Ιακωβάκης Χ., Σώκος Χ., Γιαννακόπουλος Α., Μπιλλίνης Χ. 2012. Τα  ελαφοειδή ως πηγή σημαντικών παθογόνων παραγόντων για τον άνθρωπο και τα παραγωγικά ζώα στην Ελλάδα. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο […]

  Περισσότερα

 • Σύλληψη και μεταφορά πεδινών περδίκων για επανεγκατάσταση πληθυσμού

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π.  2013. Σύλληψη και μεταφορά πεδινών περδίκων για επανεγκατάσταση πληθυσμού. 16ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6–9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 1104–1105. Παρουσίαση στο 16o Δασολογικό Συνέδριο (pdf) Σύλληψη και μεταφορά πεδινών περδίκων για επανεγκατάσταση πληθυσμού  Χ. K. Σώκος1 και Π. K. Μπίρτσας1,2 1Διεύθυνση Έρευνας & Τεκμηρίωσης, Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & […]

  Περισσότερα

 • The hunting activity in Hellas

  Birtsas P.K., Sokos C., Hasanagas N., Billinis C. 2009. The hunting activity in Hellas. Proc. VIth International Symposium on Wild Fauna. Organized by Wild Animal Vigilance Euromediterranean Society 21-24/5/2009 Paris, p. 52–53. The hunting activity in Hellas  P. Birtsas1,2 , C. Sokos1, N. Hasanagas3, C. Billinis4  1Research Division, Hunting Federation of Macedonia & Thrace, Ethnikis […]

  Περισσότερα

 • Καταγραφή της λευκοπάθειας και άλλων δυσμορφιών σε άγρια ζώα της Ελλάδας και Κύπρου

  Κολλάρης Ν., Σώκος Χ., Παπασπυρόπουλος K., Σκορδάς Κ., Μπίρτσας Π. 2013. Καταγραφή της λευκοπάθειας και άλλων δυσμορφιών σε άγρια ζώα της Ελλάδας και Κύπρου. 16ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6-9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 683-689. Περίληψη Στoν Ελληνοκυπριακό χώρο έχουν καταγραφεί περιστατικά με άγρια ζώα που εκδηλώνουν αλφισμό ή λευκισμό ή κάποια άλλη […]

  Περισσότερα

 • Διαχείριση της αλεπούς στη νέα εποχή της λύσσας στην Ελλάδα

  Μπίρτσας Π., Παπασπυρόπουλος K., Σώκος Χ., Σκορδάς Κ., Μπιλλίνης Χ. 2013. Διαχείριση της αλεπούς στη νέα εποχή της λύσσας στην Ελλάδα. 16ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6-9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 690-697. Περίληψη Η αλεπού (Vulpes vulpes) προκαλεί ζημιές στην κτηνοτροφία και στη θηραματοπονία και μπορεί να αποτελέσει σοβαρό άρπαγα απειλούμενων ειδών.  Από […]

  Περισσότερα

 • Χωρικές απαγορεύσεις θήρας: Η περίπτωση του Δασαρχείου Πολυγύρου

  Σώκος Χ., Παπασπυρόπουλος K., Σκορδάς Κ., Μπίρτσας Π. 2013. Χωρικές απαγορεύσεις θήρας: Η περίπτωση του Δασαρχείου Πολυγύρου. 16ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6–9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 698–709. Περίληψη Στην Ελλάδα υφίσταται ένα δίκτυο χωρικών απαγορεύσεων θήρας (καταφύγια) το οποίο δεν είναι κατάλληλα σχεδιασμένο. Στην εργασία αυτή διατυπώνονται οι αρχές για την απαιτούμενη […]

  Περισσότερα

 • Abiotic factors and autumn migration phenology of Woodcock (Scolopax rusticola Linnaeus, 1758, Charadriiformes: Scolopacidae) in a Mediterranean area

  Birtsas P., Sokos C., Papaspyropoulos K., Batselas T., Valiakos G., Billinis C. 2013. Abiotic factors and autumn migration phenology of Woodcock (Scolopax rusticola Linnaeus, 1758, Charadriiformes: Scolopacidae) in a Mediterranean area. Italian Journal of Zoology 80(3): 392-401. Abstract This research examines the relationship of abiotic factors to the autumn number increase of Eurasian woodcocks in […]

  Περισσότερα

Panida.gr