Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 • Μειώνοντας τον πληθυσμό της αλεπούς στη νέα εποχή της λύσσας στην Ελλάδα

  Χρήστος  Σώκος και Περικλής Μπίρτσας Θηραματολόγοι Τα ΜΜΕ προβάλουν κυρίως τις προσπάθειες διατήρησης και αύξησης των πληθυσμών ειδών της άγριας πανίδας. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι. Στην επιστήμη και εφαρμογή της διαχείρισης άγριας πανίδας, πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου αναγκαία είναι η λήψη μέτρων για τη μείωση ενός πληθυσμού. Αυτό συμβαίνει διότι τα περισσότερα […]

  Περισσότερα

 • Hunting of migratory birds: disturbance intolerant or harvest tolerant?

  Sokos C., Birtsas P., Connelly J., Papaspyropoulos K. 2013. Hunting of migratory birds: disturbance intolerant or harvest tolerant? Wildlife Biology 19: 113-125. Abstract An understanding of how hunting affects migratory birds is essential for reaching sustainable management of hunted populations. The purpose of our paper was to synthesise current knowledge of autumn and winter hunting […]

  Περισσότερα

 • Wildlife diseases that pose a risk to small ruminants and their farmers

  Wildlife diseases that pose a risk to small ruminants and their farmers

  Billinis C. 2013. Wildlife diseases that pose a risk to small ruminants and their farmers. Small Ruminant Research 110, 67-70. Infectious pathogens from wild animals have become increasingly important throughout the world in recent years, as they have had a substantial impact in livestock and human health. A large number of pathogens (61% of the […]

  Περισσότερα

 • Genetic analysis of the first European brown hare syndrome isolates from Greece

  Billinis C., Knowles N.J., Spyrou V., Sofianidis G., Psychas V., Birtsas P., Sofia M., Maslarinou O., Tontis D.K., Kanteres D. 2005. Genetic analysis of the first European brown hare syndrome isolates from Greece. Wildlife Biology in Practice. Wildlife Biology in Practice, 1: 118–127. Abstract Eight European brown hares (Lepus europaeus) found dead throughout Greece were […]

  Περισσότερα

 • Estimating the economic impact of a long–term hunting ban on local businesses in rural areas in Greece: a hypothetical scenario

  Papaspyropoulos, K. G., Koufis, J., Tourlida, L. & Georgakopoulou, A., 2012. Estimating the economic impact of a long–term hunting ban on local businesses in rural areas in Greece: a hypothetical scenario. Animal Biodiversity and Conservation, 35.2: 163–170. Abstract In December 2009, hunting was banned for a few days in Greece following the decision of the […]

  Περισσότερα

 • European Brown Hare Syndrome in Wild European Brown Hares

  Billinis, C., Psychas, V., Tontis, D.K., Spyrou, V., Birtsas, P.K., Sofia, M., Likotrafitis, F., Maslarinou, O.M., Kanteres, D., 2005. European brown hare syndrome in wild European brown hares from Greece. Journal of Wildlife Diseases 41, 783-786. From 1999 to mid-2003, 97 European brown hares (Lepus europaeus) found dead throughout Greece were examined by necropsy, histopathology, […]

  Περισσότερα

 • Προσφορά νερού στην πτηνοπανίδα με τη χρήση ποτιστρών

  Καλαιτζής X., Σώκος Χ., Μπίρτσας Π.,  Χλειουνάκη M. Σ., Δουλακάκης Ν. 2012. Προσφορά νερού στην πτηνοπανίδα με τη χρήση ποτιστρών. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές», 4-7/10/2012 Αθήνα. Βιβλίο Περιλήψεων. Σελ. 286. Οι ποτίστρες για την άγρια πανίδα αποτελούν ένα διαχειριστικό μέτρο με ευρεία εφαρμογή στα πλαίσια της βελτίωσης […]

  Περισσότερα

 • Farming and wildlife in Mediterranean agroecosystems

  Sokos C., Mamolos A.P., Kalburtji K.L., Birtsas P.K. 2012. Farming and wildlife in Mediterranean agroecosystems. Journal for Nature Conservation 21(2): 81–92. Abstract Mediterranean ecosystems are rich in wildlife species and habitats. In the last decades human pressure is increasing in lowland and coastal areas, while mountainous and island areas are being abandoned. These changes have […]

  Περισσότερα

 • Αξιολόγηση της εκτροφής και απελευθέρωσης λαγών: προϋποθέσεις και τεχνικές

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Σπύρου Β., Ιακωβάκης Χ., Μπιλλίνης Χ. 2013. Αξιολόγηση της εκτροφής και απελευθέρωσης λαγών: προϋποθέσεις και τεχνικές. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωϊκής Παραγωγής, Θεσ/νίκη 8/2/2013, υπό εκτύπωση. Περίληψη Οι προς απελευθέρωση λαγοί μπορεί να αποκτώνται από εντατική ή εκτατική εκτροφή ή από μεταφορά άγριων λαγών. Αυτό συνεπάγεται διαφορετικό κόστος αλλά και […]

  Περισσότερα

 • Sustainability of recreational hunting tourism: a cluster analysis approach for woodcock hunting in Greece

  Papaspyropoulos K.G., Sokos C.K., Hasanagas N.D., Birtsas P.K., 2012. Sustainability of recreational hunting tourism: a cluster analysis approach for woodcock hunting in Greece, in New Trends Towards Mediterranean Tourism Sustainability. Nova Science Publishers. Βοοκ Chapter, p. 79 – 94. Abstract Hunting tourism is a relatively small, although developing, business sector worldwide. As with all forms […]

  Περισσότερα

Panida.gr