Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 • Η ηλικία των κυνηγών ως οικονομικός δείκτης ανάπτυξης της θήρας: Η περίπτωση νομών Γρεβενών, Πέλλας και Θεσσαλονίκης

  Παπασπυρόπουλος Κ., Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Σκορδάς Κ., Χασάναγας Ν. 2009. Η ηλικία των κυνηγών ως οικονομικός δείκτης ανάπτυξης της θήρας: Η περίπτωση νομών Γρεβενών, Πέλλας και Θεσσαλονίκης. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 2ος: 335–349. Περίληψη Η μελέτη της ηλικίας των κυνηγών μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία […]

  Περισσότερα

 • Preliminary results on energetic parameters of Turdus philomelos in a mediterranean area

  Sokos C., Birtsas P., Milis C., Billinis C. 2009. Preliminary results on energetic parameters of Turdus philomelos in a mediterranean area. VIth International Symposium on Wild Fauna. Organized by Wild Animal Vigilance Euromediterranean Society 21-24/5/2009 Paris. Extended abstracts p. 163-164. Abstract Hunted song thrushes were collected from a typical mediterranean wintering area. It is shown […]

  Περισσότερα

 • Hunting engagement and attitude to hunting management strategies

  Hasanagas N., Birtsas P., Sokos C., Papaspyropoulos K. 2009. Hunting engagement and attitude to hunting management strategies. Proceedings of 2nd Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2009). Kungolos, A., Aravossis, K., Karagiannidis, A., Samaras, P. (eds). University of Thessaly and National Technical University of Athens, Mykonos 21-26/6/2009, p. 2097–2101. Abstract Aim of […]

  Περισσότερα

 • Hunting management and hunting-related values

  Sokos C., Hasanagas N., Papaspyropoulos K., Birtsas P. 2009. Hunting management and hunting – related values. Proceedings of 2nd Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2009). Kungolos, A., Aravossis, K., Karagiannidis, A., Samaras, P. (eds). University of Thessaly and National Technical University of Athens, 2009. (ISBN: 978-960-6865-09-1).   Abstract Aim of the […]

  Περισσότερα

 • Τεχνικές διαχείρισης λιβαδιών με σκοπό την υποστήριξη θηραματικών ειδών

  Σώκος Χ. 2008. Τεχνικές διαχείρισης των λιβαδιών με σκοπό την υποστήριξη θηραματικών ειδών. Ημερίδα με θέμα «Η σημασία των λιβαδιών για τα θηραματικά είδη» που διοργανώθηκε από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης και την Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 6/2/2008, σελ. 34–49. Περίληψη Στα λιβαδικά οικοσυστήματα οι πληθυσμοί των θηραμάτων ευνοούνταν ανέκαθεν με τη βόσκηση […]

  Περισσότερα

 • Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος Β: έμμεσες τεχνικές

  Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Καστόρης Α. 2008. Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος B: έμμεσες τεχνικές. 6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Λεωνίδιο Αρκαδίας 2–4/10/2008. Δημ. Νο 14, σελ. 281–286. Περίληψη Η αλεπού προκαλεί επιπτώσεις σε πληθυσμούς απειλούμενων ειδών, στη θηραματική και κτηνοτροφική οικονομία. Η διερεύνηση για αποτελεσματικές μη θανατηφόρες – έμμεσες […]

  Περισσότερα

 • Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος Α: άμεσες τεχνικές

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Καστόρης Α. 2008. Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος Α: άμεσες τεχνικές. 6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Λεωνίδιο Αρκαδίας 2–4/10/2008. Δημ. Νο 14, σελ. 249–254. Περίληψη Η αλεπού προκαλεί επιπτώσεις σε πληθυσμούς απειλούμενων ειδών, στη θηραματική και κτηνοτροφική οικονομία. Οι άμεσες τεχνικές μείωσης της αρπακτικότητας της αλεπούς […]

  Περισσότερα

 • The aims of galliforms release and choice of techniques

  Sokos C., Birtsas P., Tsachalidis Ε. 2008. The aims of galliforms release and choice of techniques. Wildlife Biology 14(4): 412-422. Release of Galliformes species is common management practice in Europe and North America. Here, we attempt to synthesise available information on the release of wild-caught and captive-reared galliforms, and discuss how rearing and release techniques […]

  Περισσότερα

 • Τεχνικές Εκτροφής για Παραγωγή Ορνιθόμορφων Θηραματικών Ειδών

  Μπίρτσας Π., Σώκος Χ. 2008. Τεχνικές εκτροφής για παραγωγή ορνιθόμορφων θηραματικών ειδών. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωϊκής Παραγωγής, Λάρισα 30/6–1/7/2008, σελ. 302–311. Περίληψη Οι τεχνικές εκτροφής των περδίκων, των ορτυκιών και των φασιανών πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται τα παραγόμενα πτηνά. Για την παραγωγή θηραματικών πτηνών με σκοπό […]

  Περισσότερα

 • Κοινωνικά χαρακτηριστικά και αισθητικός οικοτουρισμός στους κυνηγούς

  Χασάναγας Ν., Μπίρτσας Π., Σώκος Χ. 2008. Κοινωνικά χαρακτηριστικά και αισθητικός οικοτουρισμός στους κυνηγούς. 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Θεσσαλονίκη 14-17/3/2008. (πρακτικά σε CD). Περίληψη Κατά τη διενέργεια ποσοτικής κοινωνικής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίων σε δείγμα κυνηγών της Β. Ελλάδας διερευνήθηκε η σχέση τάσεων αισθητικού οικοτουρισμού και κοινωνικών χαρακτηριστικών. Το ενδιαφέρον για τη […]

  Περισσότερα

Panida.gr