Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 • The Australian Crow Trap and the Larsen Trap: their capture success in Greece

  Tsachalidis E., Sokos C., Birtsas P., Patsikas N. Abstract The overpopulation of species of the Corvidae family causes serious problems to both people and wildlife. For this reason many damage prevention and control methods have been developed. Here, we report spring and summer capture success of Australian Crow Trap and Larsen Trap for Hooded Crow […]

  Περισσότερα

 • Διαχείριση της θήρας του φασιανού (Phasianus colchicus) στην Ελλάδα

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2005. Διαχείριση της θήρας του φασιανού (Phasianus colchicus) στην Ελλάδα. 12ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία,  Δράμα 2-5/10/2005, σελ. 361–372. Περίληψη Η διατήρηση του φασιανού μέσω της ορθής χρήσης αποτελεί την αποτελεσματικότερη προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό η θήρα του φασιανού πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αξιοποίηση ενός φυσικού ανανεώσιμου πόρου και […]

  Περισσότερα

 • Waterfowl mortality due to botulism (type C) in Lake Koronia – Macedonia – Northern Hellas and the actions of local hunting federation

  Birtsas, P., Sokos C., Skordas K.. 2005. Waterfowl mortality due to botulism (type C) in Lake Koronia – Macedonia – Northern Hellas and the actions of local hunting federation. XXVIIth Congress of the International Union of Game Biologist. Hannover – Germany. Extended abstracts p. 48-49. Abstract According to our field work, in autumn 2004, more […]

  Περισσότερα

 • Σωματική κατάσταση του ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus) σε λιβάδια της Μακεδονίας το φθινόπωρο

  Ρετζέπης Γ., Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Σταμκόπουλος Χ., Παπαγεωργίου Ν. 2006. Σωματική κατάσταση του λαγού (Lepus europaeus) σε λιβάδια της Μακεδονίας. 4ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Βόλος 10–12/11/2004, σελ. 439–443. Περίληψη Οι ανάγκες για τη διαχείριση των θηραμάτων γίνονται περισσότερο έντονες, οπότε είναι πολύτιμες οι γνώσεις για τους παράγοντες που επιδρούν στους πληθυσμούς […]

  Περισσότερα

 • Δείκτης καταλληλότητας ενδιαιτήματος φασιανού: εφαρμογή στο Δέλτα Νέστου

  Σώκος Χ., Πλατής Π., Μπίρτσας Π., Σταμκόπουλος Χ., Καρακατσάνης Κ. 2004. Δείκτης καταλληλότητας ενδιαιτήματος φασιανού. Εφαρμογή στο Δέλτα του Νέστου. Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ορεστιάδα 7-9/5/2004. Σελ. 148–158. Περίληψη Η επιλογή των διαχειριστικών μέτρων για τα είδη της άγριας πανίδας πρέπει να γίνεται με συστηματικό […]

  Περισσότερα

 • Η αλλοτρίωση της θήρας: η περίπτωση του «put & take» στις Ε.Κ.Π.

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2000. Η αλλοτρίωση της θήρας: η περίπτωση του “put & take” στις Ε.Κ.Π.. Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. προς τιμή του καθηγητή Δ. Μουλαλή. Τόμος ΜΓ43: 383-394. Περίληψη Στην Ελλάδα λειτουργούν Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ε.Κ.Π.) στις οποίες απελευθερώνονται εκτρεφόμενα θηράματα και στη συνέχεια καταδιώκονται από επισκέπτες κυνηγούς. […]

  Περισσότερα

 • Θήρα και υγρότοποι: εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων ή απαγορευτικών διατάξεων;

    Σώκος Χ.Κ., Μπίρτσας Π.Κ., Παπαγεωργίου N.K. Περίληψη Για να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν διαχειριστικά σχέδια για τους υγροτόπους πρέπει να κατανοηθούν οι αξίες τους, μεταξύ αυτών και η θηρευτική. Η άσκηση της θήρας ως αρχέγονης δραστηριότητας του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργεί τα εξής οφέλη για τους υγροτόπους: 1)    Προστατευτικά (αποτροπή της υποβάθμισης του […]

  Περισσότερα

 • Αξιολόγηση της θήρας και διαχείριση του λαγού (Lepus europaeus) στα λιβαδικά οικοσυστήματα

    Σώκος Χ., Σκορδάς Κ., Μπίρτσας Π. 2003. Αξιολόγηση της θήρας και διαχείριση του λαγού (Lepus europaeus) στα λιβαδικά οικοσυστήματα. 3ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Καρπενήσι 4-6/9/2002, σελ. 131–139. Περίληψη Για την αποτελεσματική αξιοποίηση των λιβαδικών εκτάσεων απαιτείται η γνώση των χρησεών τους. Μια χρήση των εκτάσεων αυτών είναι η θήρα του λαγού, […]

  Περισσότερα

Panida.gr