Επιδημητικά πτηνά

 • Τεχνικές Εκτροφής για Παραγωγή Ορνιθόμορφων Θηραματικών Ειδών

  Μπίρτσας Π., Σώκος Χ. 2008. Τεχνικές εκτροφής για παραγωγή ορνιθόμορφων θηραματικών ειδών. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωϊκής Παραγωγής, Λάρισα 30/6–1/7/2008, σελ. 302–311. Περίληψη Οι τεχνικές εκτροφής των περδίκων, των ορτυκιών και των φασιανών πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται τα παραγόμενα πτηνά. Για την παραγωγή θηραματικών πτηνών με σκοπό […]

  Περισσότερα

 • Διαχείριση ανεπιθύμητων πτηνών σε περαστικές περιοχές: η περίπτωση των κορακοειδών

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Τσαχαλίδης E., Καστόρης Α., Πασίκας N. 2008. Διαχείριση ανεπιθύμητων πτηνών σε περιαστικές περιοχές: η περίπτωση των κορακοειδών. 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Θεσσαλονίκη 14-17/3/2008. (πρακτικά σε CD). Περίληψη Ο υπερπληθυσμός των ειδών της οικογένειας Corvidae προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις. Στους ανθρώπους οι επιπτώσεις αφορούν στη μεταφορά ασθενειών, στην ανεξέλεγκτη απόθεση […]

  Περισσότερα

 • Συγκριτική έρευνα της πτηνοπανίδας αλμυρόβαλτου και καλλιεργειών σιτηρών

  Σώκος Χ. 2007. Συγκριτική έρευνα της πτηνοπανίδας αλμυρόβαλτου και καλλιεργειών σιτηρών. 3ο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας: «Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας», Ιωάννινα 16-19/11/2006, σελ. 357-365. Περίληψη Η καταστροφή και υποβάθμιση των υγροτόπων, καθώς και η εντατικοποίηση της γεωργίας έχουν αναγνωριστεί ως οι κύριοι παράγοντες μείωσης των πληθυσμών πολλών ειδών της πτηνοπανίδας. […]

  Περισσότερα

 • The Australian Crow Trap and the Larsen Trap: their capture success in Greece

  Tsachalidis E., Sokos C., Birtsas P., Patsikas N. Abstract The overpopulation of species of the Corvidae family causes serious problems to both people and wildlife. For this reason many damage prevention and control methods have been developed. Here, we report spring and summer capture success of Australian Crow Trap and Larsen Trap for Hooded Crow […]

  Περισσότερα

 • Διαχείριση της θήρας του φασιανού (Phasianus colchicus) στην Ελλάδα

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2005. Διαχείριση της θήρας του φασιανού (Phasianus colchicus) στην Ελλάδα. 12ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία,  Δράμα 2-5/10/2005, σελ. 361–372. Περίληψη Η διατήρηση του φασιανού μέσω της ορθής χρήσης αποτελεί την αποτελεσματικότερη προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό η θήρα του φασιανού πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αξιοποίηση ενός φυσικού ανανεώσιμου πόρου και […]

  Περισσότερα

 • Δείκτης καταλληλότητας ενδιαιτήματος φασιανού: εφαρμογή στο Δέλτα Νέστου

  Σώκος Χ., Πλατής Π., Μπίρτσας Π., Σταμκόπουλος Χ., Καρακατσάνης Κ. 2004. Δείκτης καταλληλότητας ενδιαιτήματος φασιανού. Εφαρμογή στο Δέλτα του Νέστου. Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ορεστιάδα 7-9/5/2004. Σελ. 148–158. Περίληψη Η επιλογή των διαχειριστικών μέτρων για τα είδη της άγριας πανίδας πρέπει να γίνεται με συστηματικό […]

  Περισσότερα

Panida.gr