Τελευταίες Προσθήκες

 • The hunting activity in Hellas

  Birtsas P.K., Sokos C., Hasanagas N., Billinis C. 2009. The hunting activity in Hellas. Proc. VIth International Symposium on Wild Fauna. Organized by Wild Animal Vigilance Euromediterranean Society 21-24/5/2009 Paris, p. 52–53. The hunting activity in Hellas  P. Birtsas1,2 , C. Sokos1, N. Hasanagas3, C. Billinis4  1Research Division, Hunting Federation of Macedonia & Thrace, Ethnikis […]

  Περισσότερα

 • Καταγραφή της λευκοπάθειας και άλλων δυσμορφιών σε άγρια ζώα της Ελλάδας και Κύπρου

  Κολλάρης Ν., Σώκος Χ., Παπασπυρόπουλος K., Σκορδάς Κ., Μπίρτσας Π. 2013. Καταγραφή της λευκοπάθειας και άλλων δυσμορφιών σε άγρια ζώα της Ελλάδας και Κύπρου. 16ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6-9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 683-689. Περίληψη Στoν Ελληνοκυπριακό χώρο έχουν καταγραφεί περιστατικά με άγρια ζώα που εκδηλώνουν αλφισμό ή λευκισμό ή κάποια άλλη […]

  Περισσότερα

 • Διαχείριση της αλεπούς στη νέα εποχή της λύσσας στην Ελλάδα

  Μπίρτσας Π., Παπασπυρόπουλος K., Σώκος Χ., Σκορδάς Κ., Μπιλλίνης Χ. 2013. Διαχείριση της αλεπούς στη νέα εποχή της λύσσας στην Ελλάδα. 16ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6-9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 690-697. Περίληψη Η αλεπού (Vulpes vulpes) προκαλεί ζημιές στην κτηνοτροφία και στη θηραματοπονία και μπορεί να αποτελέσει σοβαρό άρπαγα απειλούμενων ειδών.  Από […]

  Περισσότερα

 • Χωρικές απαγορεύσεις θήρας: Η περίπτωση του Δασαρχείου Πολυγύρου

  Σώκος Χ., Παπασπυρόπουλος K., Σκορδάς Κ., Μπίρτσας Π. 2013. Χωρικές απαγορεύσεις θήρας: Η περίπτωση του Δασαρχείου Πολυγύρου. 16ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6–9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 698–709. Περίληψη Στην Ελλάδα υφίσταται ένα δίκτυο χωρικών απαγορεύσεων θήρας (καταφύγια) το οποίο δεν είναι κατάλληλα σχεδιασμένο. Στην εργασία αυτή διατυπώνονται οι αρχές για την απαιτούμενη […]

  Περισσότερα

 • Abiotic factors and autumn migration phenology of Woodcock (Scolopax rusticola Linnaeus, 1758, Charadriiformes: Scolopacidae) in a Mediterranean area

  Birtsas P., Sokos C., Papaspyropoulos K., Batselas T., Valiakos G., Billinis C. 2013. Abiotic factors and autumn migration phenology of Woodcock (Scolopax rusticola Linnaeus, 1758, Charadriiformes: Scolopacidae) in a Mediterranean area. Italian Journal of Zoology 80(3): 392-401. Abstract This research examines the relationship of abiotic factors to the autumn number increase of Eurasian woodcocks in […]

  Περισσότερα

 • Αλήθειες για τις απελευθερώσεις ορνιθομόρφων

  Χρήστος Κ. Σώκος & Περικλής Κ. Μπίρτσας Δασολόγοι – Θηραματολόγοι Δημοσιεύτηκε αρχικά στην έκδοση Παν-Θήρας της ΚΟΜΑΘ Η εκτροφή και η απελευθέρωση θηραμάτων είναι μια κατεστημένη πρακτική στην Ελλάδα και αποτελεί μια δράση η οποία τυγχάνει θετικής ανταπόκρισης στα ΜΜΕ και στον απλό κυνηγό. Ωστόσο τα περισσότερα εκτρεφόμενα θηράματα θανατώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα από […]

  Περισσότερα

 • Μειώνοντας τον πληθυσμό της αλεπούς στη νέα εποχή της λύσσας στην Ελλάδα

  Χρήστος  Σώκος και Περικλής Μπίρτσας Θηραματολόγοι Τα ΜΜΕ προβάλουν κυρίως τις προσπάθειες διατήρησης και αύξησης των πληθυσμών ειδών της άγριας πανίδας. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι. Στην επιστήμη και εφαρμογή της διαχείρισης άγριας πανίδας, πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου αναγκαία είναι η λήψη μέτρων για τη μείωση ενός πληθυσμού. Αυτό συμβαίνει διότι τα περισσότερα […]

  Περισσότερα

 • Hunting of migratory birds: disturbance intolerant or harvest tolerant?

  Sokos C., Birtsas P., Connelly J., Papaspyropoulos K. 2013. Hunting of migratory birds: disturbance intolerant or harvest tolerant? Wildlife Biology 19: 113-125. Abstract An understanding of how hunting affects migratory birds is essential for reaching sustainable management of hunted populations. The purpose of our paper was to synthesise current knowledge of autumn and winter hunting […]

  Περισσότερα

 • Wildlife diseases that pose a risk to small ruminants and their farmers

  Wildlife diseases that pose a risk to small ruminants and their farmers

  Billinis C. 2013. Wildlife diseases that pose a risk to small ruminants and their farmers. Small Ruminant Research 110, 67-70. Infectious pathogens from wild animals have become increasingly important throughout the world in recent years, as they have had a substantial impact in livestock and human health. A large number of pathogens (61% of the […]

  Περισσότερα

 • Genetic analysis of the first European brown hare syndrome isolates from Greece

  Billinis C., Knowles N.J., Spyrou V., Sofianidis G., Psychas V., Birtsas P., Sofia M., Maslarinou O., Tontis D.K., Kanteres D. 2005. Genetic analysis of the first European brown hare syndrome isolates from Greece. Wildlife Biology in Practice. Wildlife Biology in Practice, 1: 118–127. Abstract Eight European brown hares (Lepus europaeus) found dead throughout Greece were […]

  Περισσότερα

Panida.gr