Τελευταίες Προσθήκες

 • Estimating the economic impact of a long–term hunting ban on local businesses in rural areas in Greece: a hypothetical scenario

  Papaspyropoulos, K. G., Koufis, J., Tourlida, L. & Georgakopoulou, A., 2012. Estimating the economic impact of a long–term hunting ban on local businesses in rural areas in Greece: a hypothetical scenario. Animal Biodiversity and Conservation, 35.2: 163–170. Abstract In December 2009, hunting was banned for a few days in Greece following the decision of the […]

  Περισσότερα

 • European Brown Hare Syndrome in Wild European Brown Hares

  Billinis, C., Psychas, V., Tontis, D.K., Spyrou, V., Birtsas, P.K., Sofia, M., Likotrafitis, F., Maslarinou, O.M., Kanteres, D., 2005. European brown hare syndrome in wild European brown hares from Greece. Journal of Wildlife Diseases 41, 783-786. From 1999 to mid-2003, 97 European brown hares (Lepus europaeus) found dead throughout Greece were examined by necropsy, histopathology, […]

  Περισσότερα

 • H όραση των πτηνών: τι πρέπει να προσέχει ο κυνηγός, ο παρατηρητής και ο ερευνητής

  Βλέπουν τα πτηνά όπως εμείς; Τι χρώμα πρέπει να έχουν τα ρούχα μας για να είμαστε λιγότερο αντιληπτοί σε αυτά; Πως αντιδρούν τα πτηνά όταν φοράμε ρούχα με έντονα χρώματα; Τα ερωτήματά αυτά έχουν απασχολήσει κυνηγούς, παρατηρητές πτηνών και ερευνητές. Η κυριότερη αίσθηση των πτηνών είναι η όραση. Ο οφθαλμός των πτηνών είναι ο τελειότερος […]

  Περισσότερα

 • Προσφορά νερού στην πτηνοπανίδα με τη χρήση ποτιστρών

  Καλαιτζής X., Σώκος Χ., Μπίρτσας Π.,  Χλειουνάκη M. Σ., Δουλακάκης Ν. 2012. Προσφορά νερού στην πτηνοπανίδα με τη χρήση ποτιστρών. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές», 4-7/10/2012 Αθήνα. Βιβλίο Περιλήψεων. Σελ. 286. Οι ποτίστρες για την άγρια πανίδα αποτελούν ένα διαχειριστικό μέτρο με ευρεία εφαρμογή στα πλαίσια της βελτίωσης […]

  Περισσότερα

 • Farming and wildlife in Mediterranean agroecosystems

  Sokos C., Mamolos A.P., Kalburtji K.L., Birtsas P.K. 2012. Farming and wildlife in Mediterranean agroecosystems. Journal for Nature Conservation 21(2): 81–92. Abstract Mediterranean ecosystems are rich in wildlife species and habitats. In the last decades human pressure is increasing in lowland and coastal areas, while mountainous and island areas are being abandoned. These changes have […]

  Περισσότερα

 • Αξιολόγηση της εκτροφής και απελευθέρωσης λαγών: προϋποθέσεις και τεχνικές

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Σπύρου Β., Ιακωβάκης Χ., Μπιλλίνης Χ. 2013. Αξιολόγηση της εκτροφής και απελευθέρωσης λαγών: προϋποθέσεις και τεχνικές. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωϊκής Παραγωγής, Θεσ/νίκη 8/2/2013, υπό εκτύπωση. Περίληψη Οι προς απελευθέρωση λαγοί μπορεί να αποκτώνται από εντατική ή εκτατική εκτροφή ή από μεταφορά άγριων λαγών. Αυτό συνεπάγεται διαφορετικό κόστος αλλά και […]

  Περισσότερα

 • Sustainability of recreational hunting tourism: a cluster analysis approach for woodcock hunting in Greece

  Papaspyropoulos K.G., Sokos C.K., Hasanagas N.D., Birtsas P.K., 2012. Sustainability of recreational hunting tourism: a cluster analysis approach for woodcock hunting in Greece, in New Trends Towards Mediterranean Tourism Sustainability. Nova Science Publishers. Βοοκ Chapter, p. 79 – 94. Abstract Hunting tourism is a relatively small, although developing, business sector worldwide. As with all forms […]

  Περισσότερα

 • Από που έρχονται οι μπεκάτσες στην Ελλάδα;

  Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί 40 δακτυλίδια από μπεκάτσες. Τα στοιχεία καταγράφονται στο αρχείο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης και κοινοποιούνται στο Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης και στο αντίστοιχο κέντρο του εξωτερικού όπου ανήκει το δακτυλίδι. Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF

  Περισσότερα

 • Demographic and energetic parameters of blackbird Turdus merula L.

  Birtsas P., Sokos C., Papavasiliou A., Giannakou M. 2011. Demographic and energetic parameters of blackbird Turdus merula L. in an area of Central Greece. XIIIth Congress of the International Union of Game Biologists. Barcelona, Spain, 5–9/9/2011. Extended Abstracts, p. 73–75. Abstract 240 blackbirds (Turdus merula L.) were collected from a Mediterranean ecosystem. More females were […]

  Περισσότερα

 • Αποτελεσματικότητα των χωρικών απαγορεύσεων θήρας στην πάταξη της λαθροθήρας

  Παπασπυρόπουλος K., Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2012. Αποτελεσματικότητα των χωρικών απαγορεύσεων θήρας στην πάταξη της λαθροθήρας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές», 4-7/10/2012 Αθήνα. Βιβλίο Περιλήψεων. Σελ. 182. Περίληψη Η λαθροθήρα προκαλεί θνησιμότητα σε είδη της πανίδας, η οποία, σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να έχει επιπτώσεις και στους πληθυσμούς […]

  Περισσότερα

Panida.gr