Τελευταίες Προσθήκες

 • Carnivore mammals in burned and adjacent unburned areas in a Mediterranean ecosystem

  Birtsas P., Sokos C., Exadactylos S. 2012. Carnivore mammals in burned and adjacent unburned areas in a Mediterranean ecosystem. Mammalia 76 (4): 407–415. Abstract Wildfire is a major disturbance factor that affects wildlife both directly and indirectly. To better understand its influence, carnivore mammals were monitored using scent stations, inside and outside a burned area […]

  Περισσότερα

 • Ποιοι είναι και ποιες οι απόψεις των αντικυνηγών

  H γενική δήλωση πως η κοινή γνώμη αντιτάσσεται στο κυνήγι δεν είναι ακριβής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι υποστηρίζουν οποιοδήποτε είδος κυνηγιού. Η υποστήριξη ή η αποδοχή της θήρας εξαρτάται από το ποιος κυνηγά και για ποιο λόγο κυνηγά. Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF

  Περισσότερα

 • Προσεγγίσεις των αρχαίων Ελλήνων στη διατήρηση της πανίδας και στη δραστηριότητα της θήρας

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2012. Προσεγγίσεις των αρχαίων Ελλήνων στη διατήρηση της πανίδας και στη δραστηριότητα της θήρας. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 3ος: 257-268. Περίληψη Η άγρια πανίδα είχε σπουδαίο ρόλο στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων και τους ενδιέφερε η προστασία της, αυτό το εκφράζουν […]

  Περισσότερα

 • Wild birds and Macedonia International Airport: a risk analysis for possible bird strikes on aircrafts

  Papaspyropoulos K.G., Sokos C.K., Telidis V., Birtsas P.K., 2012. Wild birds and Macedonia International Airport: a risk analysis for possible bird strikes on aircrafts. Data Analysis Bulletin 13/12: 127-136. Abstract One of the aircraft flight safety risks is the disturbances caused by wild birds during takeoff, landing, or, less often, in another phase of the […]

  Περισσότερα

 • Αειφορική θήρευση των υδρόβιων πτηνών: η προοπτική της Βόρειας Αμερικής στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2012. Αειφορική θήρευση των υδρόβιων πτηνών: η προοπτική της Βόρειας Αμερικής στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 3ος: 269-284. Περίληψη Στη Βόρεια Αμερική η συλλογή δεδομένων για τους πληθυσμούς και την κάρπωση των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών επιτρέπει […]

  Περισσότερα

 • Διαχείριση φασιανού στη Νότια Ντακότα των ΗΠΑ

  Στην Νότια Ντακότα των ΗΠΑ εφαρμόζονται απλά και με μικρό κόστος διαχειριστικά μέτρα τα οποία επιτρέπουν την ανάπτυξη της θήρας του φασιανού. Ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα ξεκινήσει και στην Ελλάδα  η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης του είδους. Άλλωστε, τα χρήματα υπάρχουν και διατίθενται στην τεχνητή εκτροφή και απελευθέρωση υβριδίων, όταν η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική Ευρωπαϊκή […]

  Περισσότερα

 • Η θήρα ως «τρόπος ζωής», ως «άθλημα» και ως «χόμπι»

  Χασάναγας Ν., Μπίρτσας Π., Σώκος Χ. 2011. Η θήρα ως «τρόπος ζωής», ως «άθλημα» και ως «χόμπι». 15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Καρδίτσα 16–19 Οκτωβρίου 2011. http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/Presentations/Xasanagas.pdf Περίληψη Εξετάζεται η πρόσληψη της θήρας ως τρόπου ζωής, αθλήματος ή χόμπι βάσει ποσοτικών αποτελεσμάτων από επεξεργασία 778 ερωτηματολογίων. Νεαρότεροι κυνηγοί, υψηλότερου επιπέδου και αστικής καταγωγής, […]

  Περισσότερα

 • Νοσήματα

  Νοσήματα

  1) Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 1604/45066 με ΦΕΚ 1273/Β/11.4.2012 για την εφαρμογή προγράμματος επιζωοτιολογικής επιτήρησης και παρακολούθησης της λύσσας στα άγρια και κατοικίδια θηλαστικά.

  Περισσότερα

 • Καιρός και φαινολογία μετανάστευσης και διαχείμασης πτηνών σε οικοσυστήματα της Βόρειας Ελλάδας

  Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Πλατής Π., Μαλλιάρου Κ., Παπασπυρόπουλος K., Γιαννακόπουλος Α. 2011. Καιρός και φαινολογία μετανάστευσης και διαχείμασης πτηνών σε οικοσυστήματα της βόρειας Ελλάδας. 15ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Καρδίτσα 16–19 Οκτωβρίου 2011. http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/Presentations/Mpirtsas.pdf Περίληψη Η Ελλάδα αποτελεί τόπο διαχείμασης πολλών αποδημητικών πτηνών. Στην εργασία αυτή, εξετάζεται η επίδραση μετεωρολογικών παραμέτρων στην […]

  Περισσότερα

 • Το μυστήριο των λευκών λαγών της Χαλκιδικής

  Τι άλλο θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη έκπληξη από το να δει κανείς τα σκυλιά του να καταδιώκουν έναν… λευκό λαγό!!! Και αυτό βέβαια επειδή είναι γνωστό πως λευκοί λαγοί δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Λαγοί χρώματος λευκού απαντούν στη Βόρεια Ευρώπη, μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο και ανήκουν στο είδος του βουνίσιου λαγού (Lepus timidus). […]

  Περισσότερα

Panida.gr