Τελευταίες Προσθήκες

 • Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Παπασπυρόπουλος K., Κελεσίδου Σ., Μπιλλίνης Χ. 2011. Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη βόρεια, κεντρική και νησιωτική Ελλάδα. 15ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Καρδίτσα 16–19 Οκτωβρίου 2011. http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/Presentations/Swkos.pdf Περίληψη Οι κυνηγετικές οργανώσεις σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία απελευθερώνουν τεχνητά εκτρεφόμενους φασιανούς και πέρδικες. Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου αυτού […]

  Περισσότερα

 • Πτηνοπανίδα

  1) Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103 με ΦΕΚ 415/Β/23.2.2012 για τον καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ.

  Περισσότερα

 • Η ελληνική κυνηγετική φτώχεια

  Οι Έλληνες κυνηγοί εισήλθαν στον 21ο αιώνα με λιγότερους κυνηγοτόπους και θηράματα. Αιτίες είναι η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η υφαρπαγή των χρημάτων των κυνηγών και η τραγελαφική διαχείριση της θήρας. Στο άρθρο αυτό επιχειρείται μια προσέγγιση των αιτιών της κυνηγετικής φτώχειας, διανθισμένη με αναφορές και στοιχεία από τον κυνηγετικό και δασολογικό τύπο του περασμένου […]

  Περισσότερα

 • Changes in composition and abundance of quarry species of duck at Lake Koronia, Greece

  Birtsas. P., O. Maslarinou, and C. Thomaides (2005). Changes in composition and abundance of quarry species of duck at Lake Koronia, Greece. In: Hadjisterkotis E. (ed.). Proceedings of the XXVth International Congress of the International Union of Game Biologists – I.U.G.B and the IXth International Symposium PERDIX. Ministry of the Interior, Nicosia. Pp. 144 – […]

  Περισσότερα

 • Sustainable game hunting tourism: the case of Thessalonikiʼs hunters

  Papaspyropoulos K.G., Hasanagas N.D., Birtsas P.K. 2009. Sustainable game hunting tourism: the case of Thessalonikiʼs hunters. In Proceedings (in CD) of the «4th International Scientific Conference ʽPlanning for the Future – Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitalityʼ», Rhodes island, Greece 3-5 April 2009. Abstract Hunting tourism, although not a very […]

  Περισσότερα

 • H σημασία της γενετικής και της παθολογίας στις προσπάθειες επανεγκατάστασης πληθυσμού πεδινής πέρδικας

  Η επανεγκατάσταση πληθυσμού σε μια περιοχή για ένα είδος της άγριας πανίδας που έχει εξαφανιστεί ή σχεδόν έχει εξαφανιστεί, μπορεί να χαρακτηριστεί ως η αξιολογότερη προσπάθεια βοήθειας για την πανίδα. Παράλληλα όμως, είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο και επίπονο εγχείρημα το οποίο για να έχει επιτυχία απαιτεί: 1) επιστημονικό σχεδιασμό 2) συνεργασία, υπομονή και θέληση 3) […]

  Περισσότερα

 • Αγγλο-ελληνικό Λεξικό Επιστημονικών Όρων για την Άγρια Πανίδα

  Αγγλο-ελληνικό Λεξικό Επιστημονικών Όρων για την Άγρια Πανίδα

  Το λεξικό αυτό των 350 περίπου όρων βασίστηκε σε ειδικά λεξικά, πανεπιστημιακά βιβλία οικολογίας και άγριας πανίδας και σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Επιπρόσθετα αποδόθηκαν μερικοί όροι στην ελληνική γλώσσα για πρώτη φορά. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς το αέναο ζήτημα της απόδοσης των αγγλικών όρων στην ελληνική και σίγουρα υπάρχουν […]

  Περισσότερα

 • Παθογόνα του λαγού: τι πρέπει να προσέχουν διαχειριστές και κυνηγοί

  Στους ευρωπαϊκούς λαγούς έχουν εντοπιστεί αρκετοί παθογόνοι μικροοργανισμοί με τον καθένα να έχει διαφορετικές επιπτώσεις για την υγεία του. Έτσι οι προκαλούμενες από ιό ασθένειες, όπως ο ιός του συνδρόμου του ευρωπαϊκού καφετί λαγού (EBHS) ή οι βακτηριακές ασθένειες όπως η παστεριδίαση και η ψευδοφυματίωση μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές απώλειες σε έναν πληθυσμό. Η θηλωμάτωση, […]

  Περισσότερα

 • Η θήρα ως εναλλακτική καλλιέργεια: η περίπτωση της βελτίωσης ενδιαιτημάτων στην Κεντρική Μακεδονία

  Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Γκάσιος Α., Καλαιτζής Χ., Σκορδάς Κ. 2009. Η θήρα ως εναλλακτική καλλιέργεια: η περίπτωση της βελτίωσης ενδιαιτημάτων στην Κεντρική Μακεδονία. 14ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Πάτρα 1–4 Νοεμβρίου 2009, σελ. 889–896. Περίληψη Η γεωργία σήμερα έχει εισέλθει στην εποχή όπου ζητείται να παράγει εκτός από γεωργικά προϊόντα και «περιβαλλοντικά […]

  Περισσότερα

 • Λειτουργία και κατασκευή της αυστραλιανής παγίδας

  Η αρπακτικότητα έγκειται στις άμεσες (θανάτωση) και έμμεσες (όχληση) επιδράσεις του άρπαγα στη λεία. Η διαχείριση της αρπακτικότητας σκοπεύει στη ρύθμισή της σε τέτοιο επίπεδο όπου θα διατηρείται η φύση και θα ικανοποιούνται οι ανάγκες του ανθρώπου. Η εξόντωση ή η μεγάλη μείωση των πληθυσμών των αρπάγων δεν πρέπει να επιχειρείται, τόσο στα πλαίσια της […]

  Περισσότερα

Panida.gr