Έρευνα

  • Γενικά

    Η επίτευξη μιας έρευνας, ιδίως σε ότι αφορά την οικολογία αγρίων ζώων, είναι συχνά μια επίπονη εργασία στην οποία απαιτούνται: η προσεκτική διατύπωση των ερωτημάτων που θα διερευνηθούν, η εύρεση των ενδεδειγμένων μεθόδων με τη μελέτη της επιστημονικής βιβλιογραφίας, η ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, η συλλογή δεδομένων από την ύπαιθρο, οι αναλύσεις […]

    Περισσότερα

Panida.gr