εκτροφή και απελευθέρωση θηραμάτων Archive

 • Επαγγελματισμός στη διαχείριση της άγριας πανίδας: η περίπτωση των απελευθερώσεων ορνιθομόρφων στην Ελλάδα

  Στην κάτωθι δημοσίευση καταγράφηκε η εμπειρία των θηροφυλάκων και των επιστημονικών συνεργατών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των απελευθερώσεων φασιανών και περδίκων τα τελευταία 20 έτη. Η εργασία κρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Open Journal of Forestry. Sokos C., Birtsas P., Papaspyropoulos K., Sánchez-García C. 2016. Professionalism in Wildlife Management: the case of Gallifoms […]

  Περισσότερα

 • Σύλληψη και μεταφορά πεδινών περδίκων για επανεγκατάσταση πληθυσμού

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π.  2013. Σύλληψη και μεταφορά πεδινών περδίκων για επανεγκατάσταση πληθυσμού. 16ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6–9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 1104–1105. Παρουσίαση στο 16o Δασολογικό Συνέδριο (pdf) Σύλληψη και μεταφορά πεδινών περδίκων για επανεγκατάσταση πληθυσμού  Χ. K. Σώκος1 και Π. K. Μπίρτσας1,2 1Διεύθυνση Έρευνας & Τεκμηρίωσης, Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & […]

  Περισσότερα

 • Αξιολόγηση της εκτροφής και απελευθέρωσης λαγών: προϋποθέσεις και τεχνικές

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Σπύρου Β., Ιακωβάκης Χ., Μπιλλίνης Χ. 2013. Αξιολόγηση της εκτροφής και απελευθέρωσης λαγών: προϋποθέσεις και τεχνικές. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωϊκής Παραγωγής, Θεσ/νίκη 8/2/2013, υπό εκτύπωση. Περίληψη Οι προς απελευθέρωση λαγοί μπορεί να αποκτώνται από εντατική ή εκτατική εκτροφή ή από μεταφορά άγριων λαγών. Αυτό συνεπάγεται διαφορετικό κόστος αλλά και […]

  Περισσότερα

 • Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Παπασπυρόπουλος K., Κελεσίδου Σ., Μπιλλίνης Χ. 2011. Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη βόρεια, κεντρική και νησιωτική Ελλάδα. 15ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Καρδίτσα 16–19 Οκτωβρίου 2011. http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/Presentations/Swkos.pdf Περίληψη Οι κυνηγετικές οργανώσεις σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία απελευθερώνουν τεχνητά εκτρεφόμενους φασιανούς και πέρδικες. Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου αυτού […]

  Περισσότερα

 • Genetic structure of Mediterranean chukar (Alectoris chukar, Galliformes) populations: conservation and management

  Barbanera F., Marchi C., Guerrini M., Panayides P., Sokos C., Hadjigerou P. 2009. Genetic structure of Mediterranean chukar (Alectoris chukar, Galliformes) populations: conservation and management. Naturwissenschaften 96:1203-1212. Abstract The chukar (Alectoris chukar, Galliformes) is a species hunted throughout its native range from the East Mediterranean to Manchuria and in the USA, which hosts the world’s […]

  Περισσότερα

 • Hunting management and hunting-related values

  Sokos C., Hasanagas N., Papaspyropoulos K., Birtsas P. 2009. Hunting management and hunting – related values. Proceedings of 2nd Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2009). Kungolos, A., Aravossis, K., Karagiannidis, A., Samaras, P. (eds). University of Thessaly and National Technical University of Athens, 2009. (ISBN: 978-960-6865-09-1).   Abstract Aim of the […]

  Περισσότερα

 • The aims of galliforms release and choice of techniques

  Sokos C., Birtsas P., Tsachalidis Ε. 2008. The aims of galliforms release and choice of techniques. Wildlife Biology 14(4): 412-422. Release of Galliformes species is common management practice in Europe and North America. Here, we attempt to synthesise available information on the release of wild-caught and captive-reared galliforms, and discuss how rearing and release techniques […]

  Περισσότερα

 • Τεχνικές Εκτροφής για Παραγωγή Ορνιθόμορφων Θηραματικών Ειδών

  Μπίρτσας Π., Σώκος Χ. 2008. Τεχνικές εκτροφής για παραγωγή ορνιθόμορφων θηραματικών ειδών. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωϊκής Παραγωγής, Λάρισα 30/6–1/7/2008, σελ. 302–311. Περίληψη Οι τεχνικές εκτροφής των περδίκων, των ορτυκιών και των φασιανών πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται τα παραγόμενα πτηνά. Για την παραγωγή θηραματικών πτηνών με σκοπό […]

  Περισσότερα

 • Προσοχή… στους γενετικούς ελέγχους για την απελευθέρωση των θηραμάτων

    Χρήστος Σώκος Δρ Θηραματολόγος Για τον λαγό στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί γενετικές διαφορές σε αρκετές έρευνες. Ωστόσο, δεν έχουν καθοριστεί στη σχετική Υπουργική Απόφαση (98161/4136/29-9-2008/Υ.Α.Α.Τ) ούτε οι ενδεδειγμένες γενετικές μέθοδοι, ούτε οι Σημαντικές Εξελικτικές Μονάδες, δηλαδή γεωγραφικές περιοχές όπου το γενετικό υλικό των λαγών είναι «ομοιογενές» και οι βιοκλιματικές συνθήκες τέτοιες ώστε να μην […]

  Περισσότερα

 • Διαπιστώσεις για τις απελευθερώσεις λαγών

  Διαπιστώσεις για τις απελευθερώσεις λαγών

  Χρήστος Κ. Σώκος Δασολόγος – ΜΔΕ Θηραματολόγος Η απελευθέρωση θηραμάτων αποτελεί μέτρο το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγησή του. Αυτό άλλωστε διαπιστώνεται από τις αυστηρές προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση (Υ.Α. 98161/4136/29-9-2008/Υ.Α.Α.Τ.). Ιδιαίτερα στην περίπτωση της απελευθέρωσης λαγών είναι αναγκαίο να επιδεικνύεται σύνεση, καθώς αποτελεί το κύριο επιδημητικό είδος σε πολλές περιοχές […]

  Περισσότερα

Panida.gr