εκτροφή και απελευθέρωση θηραμάτων Archive

  • Εκτροφή και απελευθέρωση ειδών της άγριας πανίδας

      1) Υπουργική Απόφαση 98161/4136/29-9-2008/Υ.Α.Α.Τ για τις απελευθερώσεις θηραμάτων  2) Υπουργική Απόφαση 115276/44/5-1-2011/ΥΠΕΚΑ  για την αγορά και πώληση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας μεταξύ επιστημονικών ιδρυμάτων

    Περισσότερα

  • Η αλλοτρίωση της θήρας: η περίπτωση του «put & take» στις Ε.Κ.Π.

    Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2000. Η αλλοτρίωση της θήρας: η περίπτωση του “put & take” στις Ε.Κ.Π.. Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. προς τιμή του καθηγητή Δ. Μουλαλή. Τόμος ΜΓ43: 383-394. Περίληψη Στην Ελλάδα λειτουργούν Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ε.Κ.Π.) στις οποίες απελευθερώνονται εκτρεφόμενα θηράματα και στη συνέχεια καταδιώκονται από επισκέπτες κυνηγούς. […]

    Περισσότερα

Panida.gr