λαγός Archive

 • Πληθυσμιακή αφθονία, δρόμοι και υψόμετρο επιδρούν στην κατανομή των προσβληθέντων λαγών από τον ιό EBHSV

  Η οικολογία προσβληθέντων λαγών από τον ιό EBHSV διερευνήθηκε στη Μακεδονία και η εργασία κρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Basic & Applied Ecology. Sokos C., Touloudi A., Giannakopoulos A., Papaspyropoulos K.G., Tsokana C.N., Birtsas P., Billinis C. 2018. Population density, roads and altitude influences on spatial distribution of hares positive to EBHSV. Basic […]

  Περισσότερα

 • Θήρευση λαγών σε διαφορετικούς οικοτόπους

  Στην κάτωθι δημοσίευση εξετάστηκε η κάρπωση και οικολογία του λαγού σε οικοσυστήματα της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Η εργασία κρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό European Journal of Wildlife Research. Sokos, C.K., A. Giannakopoulos, K. G. Papaspyropoulos, A. Touloudi, P. K. Birtsas, V. Spyrou, G. Valiakos, C. Tsokana, A. I. Sfougaris, and C. Billinis. (2016). Hare […]

  Περισσότερα

 • Δασικές πυρκαγιές και άγρια πανίδα: Η περίπτωση του λαγού

  Στην κάτωθι δημοσίευση εξετάστηκε η οικολογία του λαγού μετά από δασικές πυρκαγιές. Η εργασία κρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Current Zoology. Sokos C., Birtsas P., Papaspyropoulos K.G., Tsachalidis E., Giannakopoulos A., Milis C., Labrini V.A., Manolakou K., Spyrou V., Iakovakis C., Billinis C. 2016. Mammals and habitat disturbance: the case of brown hare […]

  Περισσότερα

 • Προσαρμοστικότητα της διατροφής ενός ευρυφάγου είδους: η περίπτωση του λαγού σε μεσογειακό αγρο-οικοσύστημα

  Αποτέλεσε έρευνα των Δασολόγων-Θηραματολογων Δρ. Χρήστου Σώκου, Κώστα Ανδρεάδη και του καθηγητή Νικόλαου Παπαγεωργίου από τη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό για τη ζωολογία: Sokos C., Andreadis K., Papageorgiou N. 2015. Diet adaptability by a generalist herbivore: the case of brown hare in a Mediterranean […]

  Περισσότερα

 • Χωρικές απαγορεύσεις θήρας: Η περίπτωση του Δασαρχείου Πολυγύρου

  Σώκος Χ., Παπασπυρόπουλος K., Σκορδάς Κ., Μπίρτσας Π. 2013. Χωρικές απαγορεύσεις θήρας: Η περίπτωση του Δασαρχείου Πολυγύρου. 16ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6–9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 698–709. Περίληψη Στην Ελλάδα υφίσταται ένα δίκτυο χωρικών απαγορεύσεων θήρας (καταφύγια) το οποίο δεν είναι κατάλληλα σχεδιασμένο. Στην εργασία αυτή διατυπώνονται οι αρχές για την απαιτούμενη […]

  Περισσότερα

 • Genetic analysis of the first European brown hare syndrome isolates from Greece

  Billinis C., Knowles N.J., Spyrou V., Sofianidis G., Psychas V., Birtsas P., Sofia M., Maslarinou O., Tontis D.K., Kanteres D. 2005. Genetic analysis of the first European brown hare syndrome isolates from Greece. Wildlife Biology in Practice. Wildlife Biology in Practice, 1: 118–127. Abstract Eight European brown hares (Lepus europaeus) found dead throughout Greece were […]

  Περισσότερα

 • Αξιολόγηση της εκτροφής και απελευθέρωσης λαγών: προϋποθέσεις και τεχνικές

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Σπύρου Β., Ιακωβάκης Χ., Μπιλλίνης Χ. 2013. Αξιολόγηση της εκτροφής και απελευθέρωσης λαγών: προϋποθέσεις και τεχνικές. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωϊκής Παραγωγής, Θεσ/νίκη 8/2/2013, υπό εκτύπωση. Περίληψη Οι προς απελευθέρωση λαγοί μπορεί να αποκτώνται από εντατική ή εκτατική εκτροφή ή από μεταφορά άγριων λαγών. Αυτό συνεπάγεται διαφορετικό κόστος αλλά και […]

  Περισσότερα

 • Το μυστήριο των λευκών λαγών της Χαλκιδικής

  Τι άλλο θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη έκπληξη από το να δει κανείς τα σκυλιά του να καταδιώκουν έναν… λευκό λαγό!!! Και αυτό βέβαια επειδή είναι γνωστό πως λευκοί λαγοί δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Λαγοί χρώματος λευκού απαντούν στη Βόρεια Ευρώπη, μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο και ανήκουν στο είδος του βουνίσιου λαγού (Lepus timidus). […]

  Περισσότερα

 • Characteristics and attitudes of Wild boar hunters in comparison with other hunters

  Hasanagas N., Birtsas P., Sokos C. 2009. Characteristics and attitudes of Wild boar hunters in comparison with other hunters. Proceedings of 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes, Sopron (Hungary), 28-30 Αυγούστου, 2008, p. 14–15.  Abstract Wild boar hunters usually live in rural areas like brown hare hunters and in […]

  Περισσότερα

 • Αφθονία λαγών μετά τη δασική πυρκαγιά Κασσάνδρας Χαλκιδικής

  Σώκος Χ., Τσαχαλίδης Ε., Μπίρτσας Π. 2009. Αφθονία λαγών μετά τη δασική πυρκαγιά Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 2ος: 288–309. Περίληψη Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να συγκριθεί κατά τα δύο πρώτα έτη μετά από πυρκαγιά, η αφθονία  των λαγών σε καμένες και μη […]

  Περισσότερα

Panida.gr