μπεκάτσα Archive

 • Επίδραση του καιρού στην πτηνοπανίδα

  Στην κάτωθι δημοσίευση εξετάστηκε η επίδραση του καιρού στη μετανάστευση και μετακινήσεις διαφορετικών ειδών πτηνών στον ελλαδικό χώρο. Η εργασία κρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Folia Zoologica. Sokos C.K., Birtsas P.K., Platis P.C., Papaspyropoulos K.G. 2016. Weather influence on the abundance of bird species wintering in three Mediterranean ecosystems. Folia Zoologica 65(3): 200–207.  […]

  Περισσότερα

 • Καταγραφή της λευκοπάθειας και άλλων δυσμορφιών σε άγρια ζώα της Ελλάδας και Κύπρου

  Κολλάρης Ν., Σώκος Χ., Παπασπυρόπουλος K., Σκορδάς Κ., Μπίρτσας Π. 2013. Καταγραφή της λευκοπάθειας και άλλων δυσμορφιών σε άγρια ζώα της Ελλάδας και Κύπρου. 16ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6-9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 683-689. Περίληψη Στoν Ελληνοκυπριακό χώρο έχουν καταγραφεί περιστατικά με άγρια ζώα που εκδηλώνουν αλφισμό ή λευκισμό ή κάποια άλλη […]

  Περισσότερα

 • Abiotic factors and autumn migration phenology of Woodcock (Scolopax rusticola Linnaeus, 1758, Charadriiformes: Scolopacidae) in a Mediterranean area

  Birtsas P., Sokos C., Papaspyropoulos K., Batselas T., Valiakos G., Billinis C. 2013. Abiotic factors and autumn migration phenology of Woodcock (Scolopax rusticola Linnaeus, 1758, Charadriiformes: Scolopacidae) in a Mediterranean area. Italian Journal of Zoology 80(3): 392-401. Abstract This research examines the relationship of abiotic factors to the autumn number increase of Eurasian woodcocks in […]

  Περισσότερα

 • Sustainability of recreational hunting tourism: a cluster analysis approach for woodcock hunting in Greece

  Papaspyropoulos K.G., Sokos C.K., Hasanagas N.D., Birtsas P.K., 2012. Sustainability of recreational hunting tourism: a cluster analysis approach for woodcock hunting in Greece, in New Trends Towards Mediterranean Tourism Sustainability. Nova Science Publishers. Βοοκ Chapter, p. 79 – 94. Abstract Hunting tourism is a relatively small, although developing, business sector worldwide. As with all forms […]

  Περισσότερα

 • Από που έρχονται οι μπεκάτσες στην Ελλάδα;

  Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί 40 δακτυλίδια από μπεκάτσες. Τα στοιχεία καταγράφονται στο αρχείο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης και κοινοποιούνται στο Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης και στο αντίστοιχο κέντρο του εξωτερικού όπου ανήκει το δακτυλίδι. Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF

  Περισσότερα

 • Καιρός και φαινολογία μετανάστευσης και διαχείμασης πτηνών σε οικοσυστήματα της Βόρειας Ελλάδας

  Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Πλατής Π., Μαλλιάρου Κ., Παπασπυρόπουλος K., Γιαννακόπουλος Α. 2011. Καιρός και φαινολογία μετανάστευσης και διαχείμασης πτηνών σε οικοσυστήματα της βόρειας Ελλάδας. 15ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Καρδίτσα 16–19 Οκτωβρίου 2011. http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/Presentations/Mpirtsas.pdf Περίληψη Η Ελλάδα αποτελεί τόπο διαχείμασης πολλών αποδημητικών πτηνών. Στην εργασία αυτή, εξετάζεται η επίδραση μετεωρολογικών παραμέτρων στην […]

  Περισσότερα

 • Θήρα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες

  Καραμπατζάκης Θ., Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2007. Θήρα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 13ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Καστοριά 7–10 Οκτωβρίου 2007, σελ. 381–388. Περίληψη Εξετάζεται η απαγόρευση της θήρας σε περιπτώσεις χιονόπτωσης, χιονοκάλυψης και ολικού παγετού στην Ελλάδα ως προς: α) τη θηραματολογική επιστήμη, β) το υφιστάμενο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, και γ) τη […]

  Περισσότερα

Panida.gr