πέρδικα Archive

 • Σύλληψη και μεταφορά πεδινών περδίκων για επανεγκατάσταση πληθυσμού

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π.  2013. Σύλληψη και μεταφορά πεδινών περδίκων για επανεγκατάσταση πληθυσμού. 16ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6–9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 1104–1105. Παρουσίαση στο 16o Δασολογικό Συνέδριο (pdf) Σύλληψη και μεταφορά πεδινών περδίκων για επανεγκατάσταση πληθυσμού  Χ. K. Σώκος1 και Π. K. Μπίρτσας1,2 1Διεύθυνση Έρευνας & Τεκμηρίωσης, Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & […]

  Περισσότερα

 • Προσφορά νερού στην πτηνοπανίδα με τη χρήση ποτιστρών

  Καλαιτζής X., Σώκος Χ., Μπίρτσας Π.,  Χλειουνάκη M. Σ., Δουλακάκης Ν. 2012. Προσφορά νερού στην πτηνοπανίδα με τη χρήση ποτιστρών. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές», 4-7/10/2012 Αθήνα. Βιβλίο Περιλήψεων. Σελ. 286. Οι ποτίστρες για την άγρια πανίδα αποτελούν ένα διαχειριστικό μέτρο με ευρεία εφαρμογή στα πλαίσια της βελτίωσης […]

  Περισσότερα

 • Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Παπασπυρόπουλος K., Κελεσίδου Σ., Μπιλλίνης Χ. 2011. Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη βόρεια, κεντρική και νησιωτική Ελλάδα. 15ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Καρδίτσα 16–19 Οκτωβρίου 2011. http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/Presentations/Swkos.pdf Περίληψη Οι κυνηγετικές οργανώσεις σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία απελευθερώνουν τεχνητά εκτρεφόμενους φασιανούς και πέρδικες. Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου αυτού […]

  Περισσότερα

 • Genetic structure of Mediterranean chukar (Alectoris chukar, Galliformes) populations: conservation and management

  Barbanera F., Marchi C., Guerrini M., Panayides P., Sokos C., Hadjigerou P. 2009. Genetic structure of Mediterranean chukar (Alectoris chukar, Galliformes) populations: conservation and management. Naturwissenschaften 96:1203-1212. Abstract The chukar (Alectoris chukar, Galliformes) is a species hunted throughout its native range from the East Mediterranean to Manchuria and in the USA, which hosts the world’s […]

  Περισσότερα

Panida.gr