πολιτιστικές αξίες της θήρας Archive

 • Προσεγγίσεις για το σύγχρονο κυνήγι μέσω του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού

  Στην κάτωθι δημοσίευση επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων “ανάσκαψαν” – μελέτησαν τα αρχαία κείμενα και ανέλυσαν το σκεπτικό των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων “ξεθάβοντας” – αποκαλύπτοντας τις απόψεις της προηγμένης – αρχαίας κοινωνίας για το κυνήγι, αλλά και εξετάζοντας το αν υπάρχουν διαχρονικές αξίες σε αυτήν την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η εργασία κρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Wildlife Society Bulletin της αμερικανικής εταιρείας των επιστημόνων για […]

  Περισσότερα

 • Προσεγγίσεις των αρχαίων Ελλήνων στη διατήρηση της πανίδας και στη δραστηριότητα της θήρας

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2012. Προσεγγίσεις των αρχαίων Ελλήνων στη διατήρηση της πανίδας και στη δραστηριότητα της θήρας. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 3ος: 257-268. Περίληψη Η άγρια πανίδα είχε σπουδαίο ρόλο στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων και τους ενδιέφερε η προστασία της, αυτό το εκφράζουν […]

  Περισσότερα

 • Compatibility of other species hunting with Wild Boar hunting

  Sokos C., Hasanagas N., Birtsas P. 2009. Compatibility of other species hunting with Wild Boar hunting. Proceedings of 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes, Sopron (Hungary), 28-30 August, 2008, p. 104–105. Abstract Not every hunter hunts everything. Aim of this research is to examine whether wildboar hunting is compatible […]

  Περισσότερα

 • Hunting management and hunting-related values

  Sokos C., Hasanagas N., Papaspyropoulos K., Birtsas P. 2009. Hunting management and hunting – related values. Proceedings of 2nd Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2009). Kungolos, A., Aravossis, K., Karagiannidis, A., Samaras, P. (eds). University of Thessaly and National Technical University of Athens, 2009. (ISBN: 978-960-6865-09-1).   Abstract Aim of the […]

  Περισσότερα

 • Κοινωνικά χαρακτηριστικά και αισθητικός οικοτουρισμός στους κυνηγούς

  Χασάναγας Ν., Μπίρτσας Π., Σώκος Χ. 2008. Κοινωνικά χαρακτηριστικά και αισθητικός οικοτουρισμός στους κυνηγούς. 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Θεσσαλονίκη 14-17/3/2008. (πρακτικά σε CD). Περίληψη Κατά τη διενέργεια ποσοτικής κοινωνικής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίων σε δείγμα κυνηγών της Β. Ελλάδας διερευνήθηκε η σχέση τάσεων αισθητικού οικοτουρισμού και κοινωνικών χαρακτηριστικών. Το ενδιαφέρον για τη […]

  Περισσότερα

 • Η αλλοτρίωση της θήρας: η περίπτωση του «put & take» στις Ε.Κ.Π.

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2000. Η αλλοτρίωση της θήρας: η περίπτωση του “put & take” στις Ε.Κ.Π.. Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. προς τιμή του καθηγητή Δ. Μουλαλή. Τόμος ΜΓ43: 383-394. Περίληψη Στην Ελλάδα λειτουργούν Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ε.Κ.Π.) στις οποίες απελευθερώνονται εκτρεφόμενα θηράματα και στη συνέχεια καταδιώκονται από επισκέπτες κυνηγούς. […]

  Περισσότερα

Panida.gr