hare Archive

 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

  Οι Κύπριοι κυνηγοί ανέρχονται σε 42.182 και σε καθέναν από αυτούς αντιστοιχούν 127 στρέμματα. Για τον κυνηγό της Ελλάδας είναι αντίστοιχα 776στρ.. Η αφθονία των μεταναστευτικών θηρεύσιμων πτηνών καθορίζεται κυρίως από τη δριμύτητα του χειμώνα. Ως προς το επιδημητικό θήραμα εκτιμάται μια μείωση της εν δυνάμει  παραγωγικότητας που ξεπερνά το 80%. Στην Κύπρο συνεπώς απαιτείται […]

  Περισσότερα

 • Πληθυσμιακή αφθονία, δρόμοι και υψόμετρο επιδρούν στην κατανομή των προσβληθέντων λαγών από τον ιό EBHSV

  Η οικολογία προσβληθέντων λαγών από τον ιό EBHSV διερευνήθηκε στη Μακεδονία και η εργασία κρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Basic & Applied Ecology. Sokos C., Touloudi A., Giannakopoulos A., Papaspyropoulos K.G., Tsokana C.N., Birtsas P., Billinis C. 2018. Population density, roads and altitude influences on spatial distribution of hares positive to EBHSV. Basic […]

  Περισσότερα

 • Θήρευση λαγών σε διαφορετικούς οικοτόπους

  Στην κάτωθι δημοσίευση εξετάστηκε η κάρπωση και οικολογία του λαγού σε οικοσυστήματα της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Η εργασία κρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό European Journal of Wildlife Research. Sokos, C.K., A. Giannakopoulos, K. G. Papaspyropoulos, A. Touloudi, P. K. Birtsas, V. Spyrou, G. Valiakos, C. Tsokana, A. I. Sfougaris, and C. Billinis. (2016). Hare […]

  Περισσότερα

 • Δασικές πυρκαγιές και άγρια πανίδα: Η περίπτωση του λαγού

  Στην κάτωθι δημοσίευση εξετάστηκε η οικολογία του λαγού μετά από δασικές πυρκαγιές. Η εργασία κρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Current Zoology. Sokos C., Birtsas P., Papaspyropoulos K.G., Tsachalidis E., Giannakopoulos A., Milis C., Labrini V.A., Manolakou K., Spyrou V., Iakovakis C., Billinis C. 2016. Mammals and habitat disturbance: the case of brown hare […]

  Περισσότερα

 • Προσαρμοστικότητα της διατροφής ενός ευρυφάγου είδους: η περίπτωση του λαγού σε μεσογειακό αγρο-οικοσύστημα

  Αποτέλεσε έρευνα των Δασολόγων-Θηραματολογων Δρ. Χρήστου Σώκου, Κώστα Ανδρεάδη και του καθηγητή Νικόλαου Παπαγεωργίου από τη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό για τη ζωολογία: Sokos C., Andreadis K., Papageorgiou N. 2015. Diet adaptability by a generalist herbivore: the case of brown hare in a Mediterranean […]

  Περισσότερα

 • Genetic analysis of the first European brown hare syndrome isolates from Greece

  Billinis C., Knowles N.J., Spyrou V., Sofianidis G., Psychas V., Birtsas P., Sofia M., Maslarinou O., Tontis D.K., Kanteres D. 2005. Genetic analysis of the first European brown hare syndrome isolates from Greece. Wildlife Biology in Practice. Wildlife Biology in Practice, 1: 118–127. Abstract Eight European brown hares (Lepus europaeus) found dead throughout Greece were […]

  Περισσότερα

 • Αξιολόγηση της εκτροφής και απελευθέρωσης λαγών: προϋποθέσεις και τεχνικές

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Σπύρου Β., Ιακωβάκης Χ., Μπιλλίνης Χ. 2013. Αξιολόγηση της εκτροφής και απελευθέρωσης λαγών: προϋποθέσεις και τεχνικές. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωϊκής Παραγωγής, Θεσ/νίκη 8/2/2013, υπό εκτύπωση. Περίληψη Οι προς απελευθέρωση λαγοί μπορεί να αποκτώνται από εντατική ή εκτατική εκτροφή ή από μεταφορά άγριων λαγών. Αυτό συνεπάγεται διαφορετικό κόστος αλλά και […]

  Περισσότερα

 • Αφθονία λαγών μετά τη δασική πυρκαγιά Κασσάνδρας Χαλκιδικής

  Σώκος Χ., Τσαχαλίδης Ε., Μπίρτσας Π. 2009. Αφθονία λαγών μετά τη δασική πυρκαγιά Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 2ος: 288–309. Περίληψη Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να συγκριθεί κατά τα δύο πρώτα έτη μετά από πυρκαγιά, η αφθονία  των λαγών σε καμένες και μη […]

  Περισσότερα

 • Προσοχή… στους γενετικούς ελέγχους για την απελευθέρωση των θηραμάτων

    Χρήστος Σώκος Δρ Θηραματολόγος Για τον λαγό στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί γενετικές διαφορές σε αρκετές έρευνες. Ωστόσο, δεν έχουν καθοριστεί στη σχετική Υπουργική Απόφαση (98161/4136/29-9-2008/Υ.Α.Α.Τ) ούτε οι ενδεδειγμένες γενετικές μέθοδοι, ούτε οι Σημαντικές Εξελικτικές Μονάδες, δηλαδή γεωγραφικές περιοχές όπου το γενετικό υλικό των λαγών είναι «ομοιογενές» και οι βιοκλιματικές συνθήκες τέτοιες ώστε να μην […]

  Περισσότερα

 • Θήρα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες

  Καραμπατζάκης Θ., Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2007. Θήρα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 13ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Καστοριά 7–10 Οκτωβρίου 2007, σελ. 381–388. Περίληψη Εξετάζεται η απαγόρευση της θήρας σε περιπτώσεις χιονόπτωσης, χιονοκάλυψης και ολικού παγετού στην Ελλάδα ως προς: α) τη θηραματολογική επιστήμη, β) το υφιστάμενο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, και γ) τη […]

  Περισσότερα

Panida.gr